El Departament de Salut fa una crida de professionals sanitaris per a les residències

Divendres, 17 d'abril de 2020 a les 13:38

Des del Sistema de Salut de Catalunya es fa una crida massiva a un tipus específic de professionals sanitaris perquè puguin anar a treballar a les residències on viu gent gran. Accediu als formularis i envieu la vostra sol.licitud a través d’aquest enllaç del web del Canal Salut

Si pertanyeu a alguna d’aquestes especialitats accedint en aquest enllaç del web del Canal Salut podreu emplenar un formulari i enviar la vostra sol·licitud.

Especialitats que es requereixen:

  • Medicina geriàtrica, de família, interna i medicina general: professionals responsables de preveure les necessitats mèdiques i els principals problemes de salut dels residents i de respondre-hi, i de dur a terme serveis d’atenció sanitària al mateix centre.

  • Infermeria geriàtrica: professionals responsables del pla de cures de les persones, que apliquin coneixements i tècniques específiques i facin el seguiment de les ordres mèdiques.

  • Auxiliar de geriatria: professionals responsables d’atendre i ajudar les persones usuàries en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixes i d’efectuar tasques encaminades a la seva atenció personal i del seu entorn.

  • Fisioteràpia: professionals responsables de l'atenció fisioterapèutica de les persones usuàries dels centres, tant des del punt de vista preventiu com des del punt de vista habilitador i rehabilitador.

  • Treball social: professionals responsables dels aspectes socials relacionats amb la integració les persones usuàries del centre, la relació amb les famílies, altres residents i la comunitat, i amb els serveis socials del territori.

  • Teràpia ocupacional: professionals responsables de l'activitat rehabilitadora i potenciadora de les capacitats residuals mitjançant activitats de teràpia, per tal d'aconseguir la màxima independència de les persones usuàries dels centres.


 


 

  • Educació social: professionals responsables de definir, adaptar i dinamitzar els programes d'animació cultural, d'oci i temps lliure, adequant-los al col·lectiu i la institució.

  • Psicologia: professionals responsables de l'atenció psicològica a les persones usuàries dels centres, les seves famílies i, si escau, al personal del mateix centre. Han d’atendre la dimensió psicosocial de la vida a la residència.

  • Tècnic/a auxiliar d’atenció a persones amb situació de dependència o tècnic/a en cures d’auxiliar d’infermeria (cicle formatiu grau mig): professionals responsables d’atendre i ajudar les persones usuàries en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixes i d’efectuar tasques encaminades a la seva atenció personal i del seu entorn.


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@salutcat

#Coronavirus

#COVID19

#JoActuo

Darrera actualització: 17.04.2020 | 15:03