El Consell Escolar Municipal de Caldes presentarà un escrit a Educació demanant l’obertura d’un grup més de P-3 al municipi

Dijous, 30 de juny de 2022 a les 00:00

La petició es farà després d’analitzar les dades de preinscripció del curs 22-23 que confirmen que les línies de P-3 estan al límit i, sense un nou grup, no es podran acollir nous alumnes

El Consell Escolar Municipal de Caldes de Montbui ha acordat enviar una carta al departament d’Educació sol·licitant l’obertura d’un nou grup de P-3 al municipi. La petició es fa després d’analitzar detalladament les dades de preinscripció rebudes pel curs 2022-2023 que constaten que les línies actuals estan al límit de capacitat i que, per tant, no hi ha marge per escolaritzar els nous alumnes que puguin arribar durant el curs. I recordant també que el curs 2021-2022 la taxa d’escolarització al 2n cicle d’educació infantil i primària continua essent superior al cens de Caldes, amb una taxa mitjana d’un 110,05 %. Un percentatge que en casos com els de 1r d’educació primària es dispara fins el 120,38 %.

La decisió de fer efectiva aquesta petició s’ha pres durant la reunió del Consell Escolar Municipal, celebrada aquest dimecres. L’escrit argumenta la petició a partir d’un estudi exhaustiu de les dades d’escolarització del municipi i amb la perspectiva d’evolució futura elaborat per la Comissió del mapa Escolar de Caldes. En aquest sentit, recorda a Educació que les preinscripcions que s’han rebut aquest any per P-3 han estat de 145, una xifra superior a les 140 places ofertes per aquest nivell. D’aquestes 145 sol·licituds rebudes, 25 són de persones de fora del municipi, el que representa el 17,24 % de les peticions rebudes.

La carta enviada a Educació també recorda que un cop publicades les llistes definitives d’alumnes admesos i exclosos amb les corresponents assignacions als centres, s’ha donat plaça a 140 de les 145 peticions rebudes. I destaca que actualment només queden 3 places lliures al municipi reservades als alumnes amb necessitats educatives específiques i que s’han quedat 5 sol·licituds pendents d’assignació.

Davant d’aquesta situació de saturació de les línies actuals de P-3, l’escrit recorda al departament d’Educació que la Comissió de Garanties d’Admissió ha de donar resposta a aquestes 5 famílies que estan pendents d’assignació de plaça, així com també a totes les sol·licituds de matrícula viva que puguin arribar abans d’inici de curs, i les que puguin arribar un cop començat el curs. De fet, argumenta que el curs 2020-2021 es van rebre 8 peticions de matrícula a P-3 forma de termini i que el curs 2021-2022 se n’han rebut 7.

La carta acaba dient que tenint en compte que el curs començarà amb les aules de P-3 ja plenes i, previsiblement, amb un increment de ràtio en algun centre, és necessari obrir una nova línia de P-3 al municipi. A més, demana a Educació que el grup s’obri abans de començar el curs per donar marge als centres educatius per organitzar-se. En cas que no fos possible obrir ara aquest nou, el Consell Escolar Municipal demana a Educació que estableixi a partir de quin nombre d’infants matriculats s’obrirà el nou grup.

Més de 600 places ofertes als centres educatius de Caldes pel curs 22-23

Pel curs 2022-2023, les escoles bressol municipals han rebut un total de 91 preinscripcions que podran accedir, sense problemes perquè l’oferta de places pel proper curs a les EBM és de 108. Amb les dades actuals, el curs vinent hi haurà 159 alumnes a les escoles bressol municipals repartits en 12 grups. Per centres, La Lluna tindrà 74 alumnes repartits en 5 grups, mentre que el Gegant del Pi tindrà 85 alumnes en 7 grups. Aquestes són les dades provisionals a l’espera de la confirmació de les matrícules i de resoldre les sol·licituds rebudes fora de termini. En termes globals, la demanda de plaça a les escoles bressols municipals ha augmentat lleugerament respecte el curs passat, pujant de les 82 a les 91. I, en el cas concret de I2, que aquest proper curs començarà a ser gratuït per les famílies, les sol·licituds rebudes han estat de 42, lleugerament superior a les 34 que es van formalitzar el curs passat 2021-2022.

En el conjunt de primària, s’han registrat 199 preinscripcions entre els 4 centres educatius. La majoria de P-3, que n’ha registrat 145 perquè suposa l’inici d’una nova etapa educativa per tots aquests alumnes. Per centres, l’escola El Calderí ha rebut 16 sol·licituds, l’escola El Farell ha registrat 36 preinscripcions i l’escola Montbui 25. Per la seva banda, l’escola Pia ha rebut 68 preinscripcions. Amb aquestes dades, es cobreix l’oferta de places disponibles de P3 al municipi.

A secundària, els tres instituts han rebut 161 preinscripcions i, d’aquestes, 138 corresponen a 1r d’ESO. Per centres, l’institut Manolo Hugué n’ha rebut 69, una xifra molt similar a les 67 que han registrat a l’institut Pic del Vent. L’escola Pia n’ha rebut 25.

En termes globals, el proper curs escolar Caldes de Montbui fregarà les 600 places ofertes al conjunt dels centres educatius del municipi. En concret, les escoles bressol municipals tenen disponibles aquest any 108 places des de lactància fins els 2 anys d’edat. Les quatre escoles de primària ofereixen 264 places entre P-3 i 6è. Finalment, els tres instituts que funcionen a la localitat ofereixen 167 places pel curs vinent. Amb aquestes dades, es constata que l’oferta actual de places a tots els nivells educatius dona resposta a la demanda rebuda.

Ara, un cop s’han publicat les llistes definitives d’alumnes admesos a cada centre educatiu, la Comissió de Garanties d’Admissió està treballant per resoldre les situacions concretes d’algunes famílies així com per gestionar les preinscripcions rebudes fora de termini.

En aquest sentit, des de la regidoria d’Educació s’ha fet una tasca significativa per detectar els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides d’acord amb els nous criteris establerts pel Departament d’Educació. Per això, s’han ajustat el nombre de places reservades per aquests alumnes als diferents centres educatius per tal de garantir un equilibri en el repartiment d’aquests alumnes entre els diferents centres i les opcions i les situacions particulars de cada una les famílies.

Primer curs amb la gratuïtat dels alumnes d’I-2

Pel que fa a la gratuïtat de l’escolarització dels alumnes de I-2, els infants nascuts el 2020 tindran gratuïtat de la quota escolar en virtut de l’Acord Marc per finançar el cost que té per a les famílies aquests infants a les escoles bressol i llars d’infants de titularitat municipal. En aquest sentit, el Departament d’Educació finançarà un import de 1.600 €/plaça i curs per compensar l’aportació de les famílies. Aquesta xifra però, és significativament inferior als 1.850 €/plaça que fins ara aportaven les famílies. Això suposa un dèficit d’aproximadament uns 25.000 euros pel curs que ve. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha sol·licitat al Departament d’Educació que assumeixi la diferència entre el cost real de la plaça i l’aportació rebuda. Per això, encara està pendent de revisar el preus públics per ajustar-los en funció de la resposta rebuda a aquesta petició.

Darrera actualització: 30.06.2022 | 14:43