El 95% del comerç minorista d’alimentació de Caldes fa un compliment acurat de la normativa en matèria de salut pública

Dimecres, 17 de novembre de 2021 a les 10:00

La campanya d’inspeccions dels comerços d’alimentació del municipi ha detectat que un 5% dels establiments tenia alguna deficiència important en el compliment de la normativa de salut pública

Els comerços d’alimentació de Caldes de Montbui compleixen amb la normativa de Salut Pública, amb deficiències generalment lleus, que suposen un risc baix. És la conclusió de la campanya d’inspeccions del comerç minorista d’aquest àmbit que s’ha dut a terme durant aquest 2021. Les actuacions han anat dirigides a la inspecció sanitària per a tots els establiments d’alimentació d’àmbit local, però les visites de l’inspector també ha permès l’actualització del cens d’establiments i la classificació del risc de cada comerç segons els protocols existents.

Durant aquest 2021 s’ha començat a inspeccionar els establiments minoristes d’alimentació. Això inclou les botigues de queviures, les carnisseries, peixateries, els supermercats, les fleques o les fruiteries. En aquests mesos s’han inspeccionat el 84% dels establiments que hi ha en funcionament al municipi. A part de la inspecció inicial, es fa un seguiment de les deficiències que s’hi detecten i que poden comportar un risc sobre la salut de la ciutadania. El 16% d’establiments que encara no s’han inspeccionat corresponen a activitats considerades de “baix risc” des del punt de vista de la Salut Pública. Tot i això, en els propers mesos també seran inspeccionats.

Les inspeccions han servit per comprovar que, en general, la situació del comerç d’alimentació a Caldes de Montbui és favorable, tot i que en alguns casos s’han detectat deficiències lleus que els responsables dels establiments han de millorar. De fet, les visites han permès detectar aproximadament un 5% d’establiments que sí que tenien unes deficiències que podien comportar un major risc per a la salut pública. En aquests casos, es requereix una correcció dels problemes i es fa un seguiment acurat per part de la inspecció.

Aquesta campanya d’inspeccions és fruit del conveni en matèria de Salut Pública signat el desembre de 2020 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Un dels objectius principals de l’actuació és la protecció de la salut i la seguretat alimentària, així com també la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit. Per això, les inspeccions inclouen diferents accions de vigilància i control sanitari.

Paral·lelament, també es duu a terme la inspecció dels nous establiments alimentaris que comencen la seva activitat. Després de presentar una declaració responsable, el comerç se sotmet a una inspecció inicial, que permet fer una classificació del risc en matèria de salut pública i se li assigna Número de Registre Sanitari Municipal (NRSM). D’aquesta manera, el comerç queda oficialment inclòs al cens d’establiments alimentaris del municipi.

L’objectiu a mig termini és tenir un cens actualitzat de tots els establiments, i amb una classificació segons el risc que ens permeti fer una programació d’inspeccions periòdica.

Principals deficiències detectades

Els problemes més habituals són per manca de neteja dels equips de conservació de fred i la temperatura dels equips, o bé per l’ordre en els espais de magatzem i en la ubicació dels diferents productes per minimitzar el risc de salut pública. També s’han detectat algunes deficiències en relació a les practiques en la manipulació, la protecció i la identificació de productes així com també en el control de les caducitats.

Paral·lelament, també s’ha constat que no totes les persones que manipulen aliments han pogut acreditar la corresponent formació en aquest àmbit.

La campanya d’inspeccions ha servit també per donar a conèixer la “Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació” de la Diputació de Barcelona. Això, després de comprovar que la gran majoria dels comerços no disposa de mesures d’autocontrol. Aquesta guia és una eina útil pels comerços perquè els facilita la implementació dels plans d’autocontrol als establiments alimentaris.

Les inspeccions se centren en restauració i hostaleria

Un cop inspeccionats la gran majoria del comerços d’alimentació, des del setembre la campanya d’inspeccions se centra en els establiments de restauració comercial i hostaleria. Tot i això, abans de l’estiu ja s’havien inspeccionat els establiments de restauració ubicats en equipaments de titularitat municipal, així com també els establiments de restauració de menjar per emportar.

Darrera actualització: 17.11.2021 | 13:57