Declaració d’episodi ambiental de contaminació per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

Dimarts, 23 de febrer de 2021 a les 14:01

La Generalitat de Catalunya ha emès una resolució de declaració d’episodi de contaminació de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Recomanacions a www.caldesdemontbui.cat

En data d’avui, la informació que es disposa sobre la qualitat de l’aire i la previsió meteorològica fan preveure una situació de risc de superació del llindar establert per declarar episodis ambientals per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

 

En data 23 de febrer de 2021 la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha emès una resolució mitjançat la qual es formula la declaració d’episodi ambiental per contaminació per partícules en suspensió PM10.

 

Per tal de reduir les emissions de contaminació es demana a la ciutadania que tingui en compte les següents recomanacions:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

  • Utilitzar el transport públic.

  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

  • Utilitzar el cotxe compartit.

  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

  • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles ode jardineria.

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

#contaminació

#AireNetCat

#XarxAire

Darrera actualització: 23.02.2021 | 14:25