Creada la Taula Local de Planificació Educativa de Caldes de Montbui

Dimarts, 4 de gener de 2022 a les 10:00

Queda constituïda formalment la Taula Local de Planificació, l’òrgan de nova creació que garanteix la participació de l’Ajuntament en la programació de l’oferta educativa.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Generalitat de Catalunya vehicularan des d’ara el seu treball conjunt en relació a l’organització, l’oferta i la planificació educativa a través de la Taula Local de Planificació (TLP) Educativa. L’òrgan de nova creació es va constituir formalment el 9 de desembre de 2021 amb les funcions que determina el DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. S’oficialitza així una tasca de col·laboració que, en el cas de Caldes, ja es venia realitzant de forma conjunta entre les dues administracions.

Les taules locals de planificació educativa es constitueixen preceptivament en tots els municipis de més de deu mil habitants. Aquest nou ens serà l’encarregat de fer propostes a l’òrgan competent del Departament d’Educació en matèria d'oferta i planificació educativa, tant de titularitat pública com privada. Entre d’altres aspectes, tractarà qüestions relacionades amb la programació anual de l'oferta educativa; l'ampliació, reducció, creació, supressió o fusió de centres de titularitat pública; l'evolució de l'oferta dels llocs escolars; l'adopció de les mesures específiques per al foment de l'equitat escolar i la cohesió social; la delimitació de les zones educatives i les adscripcions entre centres.

Alhora la TLP s’encarregarà d’acordar la creació de les unitats de detecció d'alumnat amb necessitats educatives especifiques i d’adaptar els criteris i orientacions aprovats pel Departament d’Educació per gestionar el procediment d'admissió, per tal d'assolir una major equitat escolar al municipi.

La Taula està integrada per l’alcalde i la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació Maresme Vallès Oriental, que n’exerceixen la presidència. També en formen part en representació de l’ajuntament el regidor d’Educació i formació Permanent , el cap de l’Àrea de Serveis Personals i una tècnica d’educació i, per part dels serveis territorials del Departament d’Educació, la directora adjunta i cap de l'àrea de la coordinació i la planificació escolar, la inspectora que presideixi la comissió de garanties d’admissió i un tècnic de planificació escolar. També es pot acordar la participació de persones que hi puguin aportar coneixement.

Darrera actualització: 04.01.2022 | 11:56