Coronavirus: informació de servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 18:07

Consulteu la informació de servei en relació amb el Coronavirus als canals habituals d’informació i a la pàgina web www.caldesdemontbui.cat/coronavirus

BAN D’ALCALDIA

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

b) Assistència a instal·lacions sanitàries

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial

d) Tornar al lloc de residència habitual

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.


 

GENT GRAN VULNERABLE

L’Ajuntament demana que les persones grans en situació vulnerable que no estiguin integrades en el circuit d’atenció del departament de Benestar Social i que no tinguin un entorn de suport contactin amb:

bsocial@caldesdemontbui.cat - 93 865 54 20

Atenció telefònica de dilluns a divendres: de 8 a 15 h


 

ZONA BLAVA I AGENTS CÍVICS

Fins a la fi de l’aïllament, els Agents de Mobilitat que supervisen la zona blava passen a ser Agents Cívics per reforçar la informació sobre l’ús restringit de la via pública. La zona blava queda deshabilitada.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil se suma també al reforç d’aquestes tasques informatives i preventives relacionades amb l’ús de la via pública.

L’Aparcament Centre - El Sindicat es manté obert.


 

SERVEI D’EXPEDICIÓ I RENOVACIÓ DEL DNI A L’AJUNTAMENT

Les unitats mòbils de la Direcció General de la Policia per a la renovació i expedició del DNI han suspès les seves visites als ajuntaments.


 

TRÀMITS I CONTACTE AMB L’AJUNTAMENT

Tramitació

  • Queden interromputs els terminis per a la tramitació de l’Administració Pública

  • Es manté obert el canal de tramitació on line: www.caldesdemontbui.cat/tramits.

  • El tràmit Sol·licitud general permet iniciar qualsevol altre tràmit


 

Contacte

L’Ajuntament de Caldes de Montbui tanca al públic i el personal realitza teletreball. Mantenim aquests canals de contacte:

Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8 a 15 h (excepte Policia Local)


 

Fonts oficials d’informació:


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@salutcat

#Coronavirus

#COVID19

#quedatacasa


 

Darrera actualització: 17.03.2020 | 14:16