Condicions per a l’obertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 12:30

A partir del 4 de maig, inclòs, s’ha autoritzat la reobertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista i de serveis professionals, inclosa la restauració i l’hostaleria, amb determinades condicions de seguretat. Consulteu les guies de bones pràctiques i protocols establerts.

A partir del 4 de maig inclòs, s’ha autoritzat la reobertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista (botigues) i de serveis professionals (reparacions, perruqueries i centres d’estètica, etcètera), inclosa la restauració i l’hostaleria, amb determinades condicions de seguretat.

Amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, s’ha establert uns protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higienico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).

A més de recomanacions adreçades al comerç en general, les guies incorporen apartats dedicats a activitats concretes, centres comercials i mercat de marxants.

Guia General

Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics.

Aquest pla es configura com una referència que conté un compendi de mesures de seguretat de fàcil comprensió per al sector comercial. La seva eficiència dependrà de la consciència, responsabilitat i solidaritat tant de les empreses i el seu personal com dels consumidors; entre tots podrem fer front a la pandèmia del coronavirus amb eficàcia i evitar un efecte negatiu en l’economia, l’ocupació i la salut del nostre país.


 

Guia perruqueries

Guia de recomanacions higienico-sanitàries per a salons de perruqueria davant la crisi del Covid-19.

Aquesta Guia de Bones Pràctiques pretén establir principis comuns de caire informatiu, mesures de seguretat i protocols d’actuació que permetin la recuperació de l’activitat dels salons de perruqueries a Espanya assegurant la protecció tant dels treballadors com dels clients contra el COVID-19. Els principis bàsics sobre els quals es sustentarà la reobertura dels salons de perruqueria seran: mantenir las degudes mesures d’higiene, controlar l’accés de treballadors i de clients, així com mostrar l’ús correcte dels equips de protecció personal.


 


 

Guia establiments físics de roba

Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics de moda.

Aquest pla es configura com una referència que conté un compendi de mesures de seguretat de fàcil comprensió per al sector comercial. La seva eficiència dependrà de la consciència, responsabilitat i solidaritat tant de les empreses i el seu personal com dels consumidors; entre tots podrem fer front a la pandèmia del coronavirus amb eficàcia i evitar un efecte negatiu en l’economia, l’ocupació i la salut del nostre país.

En el document adjunt, es recullen les principals preguntes relatives a les condicions de seguretat i altres generals per a aquesta reobertura. Aquestes condicions no afecten l’activitat comercial que ja estava permesa inicialment per l’estat d’alarma (alimentació, productes de primera necessita. Podeu consultar-les també en aquest enllaç


 


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@ccamcat

@empresacat

@coneixementcat

#comerç

#botigues

#perruqueries

Darrera actualització: 04.05.2020 | 12:30