Comencen treballs de neteja en un tram de la riera

Divendres, 18 de desembre de 2020 a les 16:00

Els treballs consisteixen en la retirada de residus, de canyes, de troncs i arbres morts del lateral del Parc de Can Rius. Les tasques també comprenen el desbrossament de trams de la riera i sembra de llavors d’espècies autòctones

Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics

Les tasques es centren en el tram comprès entre el Molí de l’Esclop i l’aiguabarreig entre la riera i el torrent del Remei. Els treballs, que dirigeix Forestal Catalana i executa l’empresa Naturalea per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a petició de l’Ajuntament, es centren en la retirada de residus, neteja i retirada de canyes, retirada de troncs i arbres morts del lateral del Parc de Can Rius, i la desbrossa de trams de la riera i sembra de llavors d’espècies autòctones.

Les feines prèvies van començar la setmana passada amb el replanteig d’aquestes tasques de manteniment de la llera dins d’aquest programa de l’ACA. La durada estimada dels treballs, que han començat aquesta setmana, s’estimen inferiors a 1 mes, tot i que es poden allargar per causa de les condicions meteorològiques.Els treballs es centren bàsicament en:

-Retirada general de residus.

- Neteja i retirada de canyes i sembra de llavors autòctones en els rodals buits

A la zona entre el Molí de l'Esclop i el pont romànic hi trobem uns 9 grups de canyes aïllats. També hi ha un grup de canyes al lateral del passeig a peu, i un grup de canyes a sota el pont. Aigües amunt del pont hi trobem uns 7 grups mes de canyes.

- Retirada de troncs i pins morts

Al lateral del Parc de Can Rius hi trobem uns quants arbres penjats al talús i morts Al mateix talús fluvial a la part sud del Parc de Can Rius hi trobem diversos rebrots d'ailant i robínies de petita mida.

- Desbrossa de trams de la hipomoea i alliberament de les plantacions, arbrat o matolls autòctons que es troben a sota

L’import total dels treballs, que financen en un 80% l’ACA i en un 20% l’Ajuntament, és de 21510,33€ (més l’IVA).

 

Darrera actualització: 18.12.2020 | 16:00