Comencen els tractaments de l’estudi pilot sobre el benefici termal a persones amb covid persistent

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 16:15

Els primers grups de pacients han començat aquesta setmana els tractaments termals corresponents a l’estudi pilot sobre el benefici de les aigües termals en persones que pateixen covid persistent

Aquesta setmana ha començat la fase de tractaments termals del primer grup que participa en l’estudi pilot sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“. Es tracta d’una investigació impulsada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que porta a terme el Grup de recerca músculo-esquelètica de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) amb la biòloga Natàlia Garcia Giralt com a investigadora principal de l’estudi.

Les sessions amb els primers grups de pacients han començat aquesta setmana, el dilluns 25 d’abril. Els tractaments es fan en 12 sessions, a dies alterns i en grups de 6-8 pacients, de manera que cada grup fa 3 sessions a la setmana durant un mes. El programa d’exercicis i sessions informatives estan dissenyats per especialistes qualificats del Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui que es responsabilitzaran de dur a terme el programa.

L’objectiu de la investigació és comprovar la millora obtinguda en 48 pacients amb Covid persistent que se sotmetin al tractament termal rebut en una estació balneària de Caldes, concretament en el Termes Victòria.

Tot i l’inici dels tractaments, la prova pilot continua oberta a totes les persones amb COVID persistent que hi vulguin participar.

L’alcalde Isidre Pineda, la investigadora principal de l’Estudi Natàlia Garcia Giralt i el director general del Grup Victòria Joan Anglí han explicat aquest matí en roda de premsa en què consisteix la investigació, els tractaments que rebran les pacients i la fase en que es troba l’estudi. Una de les pacients i membre del Col·lectiu d’afectades i afectats persistents per la covid-19 Vicky Béjar també ha explicat com viuen els tractaments termals les persones participants.

 

Característiques de l’estudi

Les aigües termals han estat utilitzades des de l’antiguitat com a recurs terapèutic per a la recuperació de persones malaltes. Per conèixer les propietats dels tractaments termals en la recuperació de persones amb seqüeles de COVID19, el municipi termal de Caldes de Montbui lidera un projecte de recerca sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“. L’estudi pilot permetrà comprovar la millora obtinguda en 48 pacients que es sotmetin al tractament rebut en una estació balneària que disposa d’aigua mínero-medicinal qualificada com clorurado-sòdica hipertermal, segons els compendis d’Hidrologia Mèdica.

El projecte és una iniciativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que portarà a terme el Grup de recerca musculo-esquelètica de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques – IMIM, amb la Dra. Natàlia García Giralt, com a investigadora principal.

En l’estudi s’inclouen 48 pacients amb COVID-19 persistent que reben una balneoteràpia programada i el tractament habitual i es compararan amb un grup de pacients control que només rebran el tractament habitual. Els participants de l’estudi seran pacients visitats a la Unitat post-COVID de l’Hospital del Mar, seguint el protocol establert pel mateix hospital, o bé ciutadans de Caldes de Montbui i de la resta de la comarca.

La crida per a participar a la prova pilot continua oberta

La primera fase de l’estudi va començar el mes de febrer amb una crida a la participació que es manté oberta.

Seguint el protocol establert per l’equip de recerca, per una banda els participants de l’estudi seran pacients visitats als Centres d’Atenció Primària tot i que la prova pilot també estarà oberta a tots els ciutadans i ciutadanes amb COVID persistent que hi vulguin participar.

Els participants de l’estudi han de ser majors de 18 anys amb COVID persistent, és a dir, amb símptomes de fatiga, dificultat respiratòria, tos, cefalea, dolor muscular, dolor articular i dolor toràcic, erupcions, caiguda de cabell, o debilitat a les ungles. O bé amb seqüeles neurològiques com dificultat de concentració, parestèsies, trastorns del son, ansietat i alteracions de l’estat d’ànim. Per contra, seran motiu d’exclusió de l’estudi pilot, aquells pacients amb evidència física de patologia: analítica general amb alteracions sobre els valors de referència, radiografia de tòrax anormal, diagnòstic de càncer, infeccions cròniques o malalties autoimmunes.

Les peticions de participació s’han d’enviar via formulari web a través de caldesdemontbui.cat/estudicovid. La tramesa d'aquest formulari no implicarà l'acceptació automàtica de les sol·licituds ja que aquestes han de ser valorades prèviament pel Grup de recerca de l'IMIM.

Informe previ sobre els beneficis de les aigües termals en persones amb seqüeles de COVID19”

Per tal d’analitzar la viabilitat de l’estudi pilot, els investigadors de la UPC, Daniel López i Codina i Lluc Tost López, van realitzar un informe previ sobre l’"Ús de les aigües termals de Caldes de Montbui per a la recuperació de persones amb seqüeles de COVID19", amb l’objecte de determinar si les aigües termals de Caldes de Montbui podien ser útils per a la recuperació de pacients de COVID19. Els investigadors van concloure que les aigües clorurades i hipertermals de Caldes de Montbui poden ser útils per ajudar en la recuperació de pacients que pateixin seqüeles musculoesquelètiques, neurològiques i/o psicològiques derivades de la malaltia i del pas per centres hospitalaris.

L’informe recull que les aigües mineromedicinals, com el seu nom indica, contenen minerals, oligoelements i altres substàncies dissoltes en l’aigua. Aquests soluts són els que aporten propietats terapèutiques i poden variar entre diferents aigües termals. Així doncs, no hi ha dues aigües amb les mateixes característiques i, per tant, no hi ha dues aigües amb exactament les mateixes propietats terapèutiques. A part de la composició química, les propietats també venen determinades per les condicions físiques, sobretot la temperatura a la qual s’apliquen, i les tècniques d’aplicació que s’usen.

En el cas de les aigües de Caldes de Montbui aquestes tenen un origen meteòric i, tot i la seva elevada temperatura, es classifiquen com a tel∙lúriques (11), hipertermals (més de 37ºC) i de mineralització forta, ja que tenen un residu sec a 110 oC de 1235 mg/L, sent superior al valor llindar de 1000 mg/. Alhora es classifica com a clorurada i com a sòdica, ja que en el cas dels clorurs suposen el 74.5 %meq dels anions i en el cas del sodi el 90.3 %meq dels cations. I té una concentració de CaCO3 de 56.6 mg/L essent una aigua classificada com a molt tova (10).

Els beneficis de les seves aigües venen determinats per la predominança dels ions clorur i sodi, principalment pel clorur, i per l’elevada temperatura. A grans trets les aigües clorurades són estimulants de les funcions orgàniques i metabòliques; faciliten la recuperació d’intervencions quirúrgiques sobre l’aparell locomotor; i són indicades per afeccions reumàtiques i processos crònics de vies respiratòries.

Aplicabilitat dels resultats

Els resultats d’aquest estudi s’utilitzaran com a referència pel disseny de circuits de tractament en aigües termals dins les termes de Caldes de Montbui específics com a objectiu de reduir les seqüeles derivades de la COVID-19 i millorar la qualitat de vida de pacients amb COVID-19 persistent. Aquest protocol de tractament amb aigües termals també podria ser aplicat en altres aigües termals tot i que, degut a les diferents característiques i propietats terapèutiques de cada aigua termal, caldrien més estudis per saber-ne l’aplicabilitat en altres termes.

Darrera actualització: 29.04.2022 | 17:08