Campanya per promoure i fiscalitzar el reciclatge d’envasos de vidre al sector de l’hostaleria

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

Aquesta setmana s’ha iniciat una campanya informativa als hotels, restaurants i cafeteries del municipi sobre l’obligatorietat de separar els envasos de vidre vuits tal com recull la legislació vigent

La campanya, adreçada a establiments d’hostaleria i restauració amb l’objectiu de facilitar-los el reciclatge dels residus de vidre, la promou Ecovidrio amb la col·laboració de l’Ajuntament i suposa un reforç de les accions de sensibilització al sector de l’hostaleria i la restauració, que genera el 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús.

Les visites, que han començat aquesta setmana, consisteixen en l’expedició d’un equip d’informadors ambientals acreditats, que passen pels establiments HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries) del municipi – principalment bars, cafeteries i restaurants – amb la finalitat d’informar-los sobre la correcta separació dels residus d’envasos de vidre i recordar les obligacions que tenen els establiments comercials en matèria de gestió de residus.

En aquest sentit, es fa incidència en el compliment de la normativa vigent a Catalunya i al municipi, que disposa l’obligatorietat de separar en origen els residu. Per això, durant la campanya es verifica en successives visites si els establiments fan una correcta separació dels residus d’envasos de vidre que generen.

Després d’una primera fase d’informació i anàlisi de les necessitats, la campanya també vol potenciar la dotació d’infraestructures per facilitar la separació i el transport dels residus d’envasos de vidre fins al contenidor. Per això, Ecovidrio ofereix lliurar de forma gratuïta als establiments que ho sol·licitin cubells de diferents capacitats en funció del volum de residus que generen.

Aprofitant aquesta campanya, el consistori aconseguirà informació sobre com s’està fent la recollida selectiva del vidre al municipi ja que si hi ha establiments que ho estan fent de forma incorrecte, l’equip d’informadors d’Ecovidrio passarà avís a l’Ajuntament i advertirà als establiments on es detecti un incompliment en la gestió dels residus dels envasos de vidre. Aquest advertiment es fa amb una carta del regidor on es recorda que, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 6-1993 reguladora dels residus de Catalunya, tots els establiments comercials i de serveis han de complir una sèrie d’obligacions en matèria de gestió de residus, han de fer una selecció prèvia de les diferents fraccions de residus (paper i cartró, orgànica, envasos, vidre, resta, residus especials, olis de cuina usats...) i dipositar-los als contenidors corresponents, ja que els productors dels residus són responsables de la seva correcta destinació.

Aquesta campanya s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament i d’Ecovidrio d’impulsar mesures adreçades a fomentar la recollida selectiva de residus municipals. La Unió Europea marcava recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, una xifra que de cara al 2025 es preveu augmentar fins el 55%. A Caldes de Montbui, el percentatge de recollida selectiva durant l’any 2020 ja ha arribat al 55’5%.

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya

Després de l'aprovació de la Llei d'envasos i residus d'envasos el 1997 i l'arrencada de les seves operacions el 1998, Ecovidrio es va convertir en l'entitat gestora d'un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual hi te accés tota la ciutadania. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible aquest sistema de reciclatge amb la seva aportació a través del punt verd.

 

 

 

 


 


 

Darrera actualització: 01.10.2021 | 10:45

Imatges

Campanya per promoure el reciclatge d'envasos de vidre al sector de l'hostaleria