Campanya d’informació sobre la necessitat de reciclar

Dilluns, 10 de desembre de 2018 a les 00:00

Amb el lema “Aquí no llencem res!… Aquí ho reciclem tot!”, el Consorci de Residus ha fet campanya a Caldes per conscienciar la gent sobre la necessitat de separar la brossa i reciclar

En els quatre dies de campanya als carrers de Caldes, els equips d’informació han abordat 2.064 persones, de les quals 735 han estat informades, mentre que la resta han declinat rebre la informació.

A banda de la tasca informativa, l’equip d’informació també ha recollit les impressions, explicacions, suggeriments o queixes de la ciutadania respecte als problemes que es troben a l’hora de separar les deixalles. En aquest sentit, els equips han detectat que una bona part de la població demana bosses biodegradables per a la matèria orgànica, que hi ha gent que separa l’oli fet servir i el posa en un pot, però el deixa al costat del contenidor pensant que així es recicla, i que la població nouvinguda te dificultats per entendre els missatges ja que no entén cap llengua. Tanmateix, l’equip també ha recollit felicitacions per part de la ciutadania sobre les plantes de separació de residus i el seu bon funcionament. Pel que fa als contenidors, els equips d’informació han recollit les queixes expressades per la ciutadania sobre l’estat i la ubicació d’alguns contenidors.

L’Ajuntament de Caldes pren nota del conjunt de les dades que ofereix l’informe elaborat pel Consorci per continuar millorant el servei de recollida de deixalles al municipi.

Aquí no llencem res!… Aquí ho reciclem tot!

El Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental ha promogut la realització de la campanya «Aquí no llencem res!… Aquí ho reciclem tot!”» per augmentar el reciclatge als municipis de l’àmbit del Consorci, que registren una mitjana del 38%, i per intentar reduir el volum de residus que -en no separar-se correctament- van a parar al contenidor del rebuig, mentre que si es dipositessin en el contenidor corresponent podrien ser valorables.

L’objectiu de la campanya és promoure un canvi d’hàbits explicant els efectes negatius que té sobre el medi ambient llençar tots els residus a la mateixa bossa, i els efectes positius que té la separació de residus de forma correcta.

Així, els equips d’informació han explicat a la gent la necessitat de separar els residus en origen, en una campanya adreçada a les persones que habitualment no participen en el procés de reciclatge i que no separen els residus domèstics a casa seva. Els equips d’informació s’han situat a zones properes als contenidors per tal d’informar a la ciutadania sobre com contribuir a augmentar l’índex de reciclatge i demanar-li que separi els residus a casa.

La campanya, que a Caldes s’ha portat a terme els dies 29, 30 i 31 d’octubre i el 5 de novembre, en horari de tarda (de 16 h a 20 h) i de dilluns a divendres, està finançada íntegrament pels Sistemes Integrat de Gestió (SIG), Ecoembes i Ecovidrio i s’ha desplegat entre el 8 d’octubre i el 26 de novembre a diversos municipis del Vallès Oriental. A més de a Caldes, la campanya s’ha portat a terme a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la Llagosta, Mollet, Montornès, Parets i Sant Celoni.

El servei de recollida de deixalles a Caldes

A Caldes de Montbui, la recollida de deixalles de les 5 fraccions (orgànic, paper i cartró, vidre, plàstic i rebuig) es fa en contenidor a tot el nucli urbà i al barri /urbanització d’El Farell.

A la resta de barris/urbanitzacions (Saulons, Font dels Enamorats, Regassol, Lledoners, Can Maspons, Torre Negrell i Can Valls) la recollida de les fraccions rebuig i orgànica es fa porta a porta, i el vidre, envasos i PiC en contenidor.

Pel que fa a mobles, trastos i electrodomèstics es recullen porta a porta a tot el municipi prèvia activació del servei al telèfon 93 865 56 56

Pel que fa a d’altres voluminosos, residus especials, i a tot allò que no es pot dipositar als contenidors, Caldes disposa d’una deixalleria comarcal al Polígon de la Borda (Priorat s/n Telèfon: 93 744 21 21) obert de dimarts a diumenge. A més, cada primer dimarts de mes s’ubica la deixalleria mòbil a la zona del mercat municipal. L'ús de les deixalleries és gratuït per a la ciutadania de la comarca. Els petits industrials estan subjectes, en determinats casos, a preu públic.

A nivell comercial, Caldes també disposa d’un servei de recollida de paper i cartró porta a porta i es faciliten alguns contenidors per la recollida de vidre.

La recollida selectiva a Caldes és del 49%

Actualment Caldes recicla un 49% de les seves deixalles amb l’objectiu d’aconseguir arribar a un percentatge de recollida d’un 60% en els propers anys, atès el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013/2020 (PROGREMIC) de l’Agència de Residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Per aconseguir aquest fita, l’Ajuntament promou des de fa temps accions per la millora del servei en la recollida selectiva i mesures de bonificació en la taxa de deixalles per aquells que fan una correcta recollida.

En el cas del municipi, entre els anys 2010 i 2017 s’han implementat diferents mesures que han permès passar del 36 al 47% dels residus reciclats, com ara el porta per porta instaurat als Saulons (2010), a Can Maspons, Lledoners i Can Regassol (2011) i a Can Valls, Torre Negrell i Font dels Enamorats (2014). A més, s’ha introduït la recollida selectiva de cinc fraccions al Centre Històric i s’han creat les bases per a la propera implementació del porta per porta a part del nucli urbà (Puigdomí i part de Camp de l’Arpa).

Any rere any la brossa del contenidor de rebuig general suposa una despesa més elevada d’abocador repercutint finalment en la taxa de recollida de deixalles. La despesa d’abocador de la brossa de reciclatge és més econòmica. No reciclar, doncs, surt més car a tots els calderins i calderines.


 

 

Darrera actualització: 10.12.2018 | 11:55

Imatges