Caldes s’adhereix al programa Reallotgem.cat

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 11:00

L’Ajuntament posa en marxa el programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer social a Caldes

El programa Reallotgem.cat impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com a objectiu llogar pisos privats buits a famílies amb situació d’emergència econòmica i social, incrementant el nombre d’habitatges destinats a lloguer social. L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha adherit al programa per col·laborar amb la Generalitat en el desplegament del Pla.

Els destinataris del programa són els propietaris d’habitatges ubicats en els municipis adherits en els quals hi ha famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’Emergències i que estan pendents de reallotjament.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitza un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge que té una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica). L’import màxim de la renda mensual del contracte, s’ajusta als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contracte d’arrendaments d’habitatges.

En el moment de la signatura, l’Agència pot tramitar el pagament d’una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança o efectuar el pagament per períodes mensuals, a petició del propietari. Per altra banda, formalitza una cessió d’ús amb la persona adjudicatària. L’import del cànon que abonen les persones cessionàries dels habitatges i apartaments és el resultat d’aplicar els percentatges relatius al lloguer social establerts per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Fruit de la posada en marxa del programa en el nostre municipi, amb la col·laboració de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament amb agents de la propietat immobiliària de la vila, ja s’ha realitzat el primer contracte. Una família pendent de reallotjament ja viu amb estabilitat en un habitatge de propietat privada amb la garantia de l’Administració. 

El programa Reallotgem.cat va ser un dels temes que es va tractar amb els professionals del sector de l’habitatge a la jornada informativa d’Habitatge i Acció Climàtica que va tenir lloc dimarts a la Sala Noble de l’Espai Can Rius.

Totes aquelles persones propietàries d’habitatges buits al municipi de Caldes de Montbui que estiguin interessades en adherir-se al programa poden dirigir-se a l’Oficina d’Habitatge a través del correu habitatge@caldesdemontbui.cat, per telèfon al 93 865 55 99 o presencialment de dilluns a divendres de 8 a 14h i dijous de 16:30 a 18h (excepte juliol, agost i setembre).

Darrera actualització: 02.12.2021 | 11:48