Caldes elabora un protocol per lluitar contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’espai públic i contextos d’oci

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 12:00

El protocol sobre violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’espai públic aprovat al Ple de novembre evidencia l’existència d’agressions sexuals no denunciades i concreta les línies d’actuació

Caldes de Montbui ja disposa d’un protocol específic per tal de lluitar contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques especialment entre el jovent del municipi. El ple de novembre ha aprovat inicialment aquest document que defineix les prioritats per eradicar aquests tipus de violències dels espais públics de la localitat. El document, elaborat durant els últims mesos a partir de les experiències i les aportacions de diferents persones i entitats, concreta les 7 principals línies d’actuació municipal en la lluita contra aquesta realitat.

El “Protocol municipal sobre violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’espai públic i contextos d’oci” és, de fet, la primera aproximació integral a aquest fenomen que es duu a terme al municipi. L’objectiu d’aquest document és proveir d’eines a l’Ajuntament i als diferents agents socials de la localitat per tal d’abordar les violències masclistes en espais públics i en contextos d’oci, en especial, entre la població jove. A Caldes, la població juvenil (persones d’entre 11 i 29 anys) representa el 23% del total de la població.

La implementació d’aquest protocol ha de servir per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les víctimes d’aquest tipus de violències. Es tracta d’un seguit de propostes i mesures que són vigents de forma continuada i no es concentren en moments específics.

Ara, amb el vist i plau inicial del ple, el protocol es completarà amb les aportacions i les propostes que faci la ciutadania. Durant les properes setmanes, també s’establirà el calendari del Grup de Treball, que vetllarà per la implementació de les mesures recollides en el protocol. Tot plegat amb la finalitat d’aconseguir uns espais públics i d’oci, lliures de violències masclistes, LGTBI-fòbiques i les seves manifestacions en forma de violències sexuals.

Objectius específics del Protocol

En primer lloc, establir els mecanismes de coordinació i cooperació que permetin desplegar actuacions conjuntes i eficaces per part dels diversos organisme si agents socials i implicats. Però també, ha de servir per consensuar uns circuits d’atenció clars a les víctimes d’aquestes agressions.

A la vegada, les mesures acordades han de permetre també incentivar la implicació activa de les institucions del territori, els organisme si de tots els agents rellevants en l’abordatge d’aquesta problemàtica. Tot això amb la finalitat d’abordar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques des dels àmbits de la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació per tal de millorar la intervenció dels diferents agents del territori.

L’elaboració del document s’ha dut a terme a partir de les propostes fetes des de l’anomenat Grup Motor. Un òrgan interprofessional i interdepartamental que ha estat l’encarregat de fer el seguiment del procés d’elaboració de tot el protocol. Es va constituir a l’inici de tot el procés amb persones representatives de diferents àmbits que es consideren clau per l’abordatge d’aquest tema. Hi ha participat càrrecs electes, personal tècnic municipal, representants d’entitats juvenils i joves que, a títol individual, han mostrat el seu interès en col·laborar.

Una enquesta prèvia per conèixer la realitat a Caldes

L’elaboració del protocol ha superat diverses etapes. Primer, s’ha fet una diagnosi que ha permès conèixer la realitat del territori en relació a les desigualtats de gènere i les violències sexuals i LGTBI-fòbiques mitjançant diverses eines quantitatives i qualitatives. Així, una de les primeres accions va consistir en la realització d’una enquesta entre la població jove de Caldes de Montbui. Un sondeig per esbrinar quins són els patrons d’oci de la població i conèixer també, de primera ma, quines són les principals problemàtiques que detecten els joves del territori i quines serien les possibles solucions. Un centenar de joves van respondre el qüestionari durant els gairebé 2 mesos que va estar disponible l’enquesta.

Gairebé la meitat de la població enquestada assenyala sortir de forma freqüent, al voltant d’un cop per setmana. I, pel que fa als espais d’oci on acostumaven a sortir abans de la pandèmia, els enquestats assenyalen la casa d’alguna amistat com a lloc prioritari, seguit dels concerts i la Festa Major i, en tercer lloc, les places i carrers del municipi.

El 93,4% del jovent que ha realitzat l’enquesta han reconegut haver patit algun tipus d’agressió alguna vegada en espais d’oci del municipi. I, en concret, 87,3% de les dones reporten haver patit una agressió en un espai d’oci de Caldes de Montbui durant el darrer any abans de la pandèmia d’un total de 79 respostes rebudes de dones. En aquet sentit, 3 dones han reportat haver viscut una violació i 4 dones més han reconegut haver estat víctimes d’un intent de violació alguna de les vegades que han estat en un espai d’oci a Caldes de Montbui durant el darrer any abans de la pandèmia.

A banda d’això, les joves assenyalen haver viscut les següents violències: “mirades persistents, invasió de l’espai i/o persecució”, seguida per “comentaris i/o gestos sexuals” i “comentaris ofensius, degradants, insults i/o humiliacions”. També cal destacar un alt nombre de respostes que assenyalaven haver viscut “frecs i tocaments sense consentiment” i “insistència en una petició”.

Més enllà de les dades quantitatives, de l’enquesta es desprenen dues conclusions. La primera, que la població jove de Caldes de Montbui no disposa d’espais d’oci nocturn i s’han d’acabar desplaçant a altres municipis o improvisar trobades en espais no formals. La segona, la sensació d’inseguretat i la dificultat en l’ús del transport públic en el context d’oci nocturn.

Precisament, l’anàlisi feta alerta que la manca d’oferta d’oci nocturn cap a la població juvenil condueix a la normalització d’espais no formals com a espais d’oci, en els que les conductes d’assetjament o agressió poden quedar totalment invisibilitzades i tenir una alta dificultat d’abordatge, tant a nivell de prevenció com d’actuació.

Pel que fa a les propostes concretes, les tres respostes més assenyalades han estat la creació d’un observatori d’agressions masclistes als espais d’oci del municipi, dur a terme formacions i tallers sobre la temàtica en escoles i instituts i, finalment, desplegar campanyes de sensibilització sobre la violència masclista al municipi.

Propostes concretes

El protocol reconeix la feina feta fins ara en matèria de prevenció de violència masclista al municipi. En concret, recull com a positiu el fet que des del 2018, l’Ajuntament hagi ubicat Punts Liles durant els grans esdeveniments festius del municipi, com són la Festa Major i l’Escaldàrium. Així mateix, identifica serveis com el Punt SAI ubicat a l’Espai Jove EL TOC.

El protocol aposta clarament per intensificar i augmentar la formació i la sensibilització en el conjunt de la població. I, per a fer-ho possible, considera necessari que les entitats culturals, esportives i juvenils formin part de les actuacions previstes. També considera interessant plantejar la difusió de les dades d’agressions que s’hagin produït en el context d’oci per tal d’interpel·lar directament a la població sobre la necessitat de seguir treballant en aquest àmbit.

També s’apunta a la necessitat de fer alguns canvis en l’urbanisme actual d’alguns punts concrets del municipi per reduir les zones que poden provocar situacions de vulnerabilitat entre la ciutadania. En concret, els punts més assenyalats on es recomana aplicar aquest urbanisme amb perspectiva de gènere a la zona del Bugarai, al carrer dels Corredosos i a l’estació d’autobusos. De la mateixa manera, també es recull la demanda de disposar de “camins segurs” senyalitzats i il·luminats correctament per als desplaçaments a peu dins del municipi. 

D’aquesta manera, les 7 principals línies d’actuació municipal en la lluita contra aquesta realitat que concreta el Protocol es resumeixen en les següents:

-       Creació de l’Observatori d’agressions sexuals i LGTBI-fòbiques per tal de generar un sistema de recollida de dades de casos d’agressió en espais d’oci.

-       Creació de capsules formatives a les persones implicades en el desenvolupament dels espais d’oci del municipi.

-       Crear un mapa de recursos específics en l’atenció i la recuperació de situacions de violències masclistes als espais d’oci.

-       Generació d’un mapa de zones d’intervenció prioritària tenint en compte els patrons de mobilitat associats directament a la població jove.

-       Creació de la “Tarda Lila” setmanal per donar un servei d’atenció i recuperació/reparació de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques de la població jove.

-       Generar campanyes intensives sobre violències masclistes i LGTBI-fòbiques ls principals espais d’oci de Caldes de Montbui.

-       Creació de càpsula formativa a espais educatius formals i no formals entorn de la temàtica de les noves masculinitats

Darrera actualització: 26.11.2021 | 09:02