Caldes comença a elaborar el Pla d’Igualtat Municipal per evitar i eliminar les discriminacions de gènere que hi puguin haver

Dimarts, 13 de desembre de 2022 a les 14:00

En marxa l’elaboració del pla d’Igualtat Municipal que ha de servir per fer una diagnosi de les discriminacions de gènere que hi hagi a Caldes, i establir les prioritats i accions per eliminar-les

Caldes de Montbui vol ser un municipi sense discriminacions de gènere. Amb aquest objectiu, comença l’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal. El primer pas és la realització d’una diagnosi que ha de servir per identificar les necessitats de la ciutadania, així com també l’existència al municipi de possibles discriminacions, directes o indirectes, per raó de gènere. A partir d’aquí, la diagnosi ha de permetre establir les prioritats, definir els objectius i concretar les accions a dur a terme dins del Pla.

L'alcalde, Isidre Pineda, ha presentat el projecte per elaborar el Pla.

La regidora d'Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+, Ángeles Llive, ha presentat els detalls del Pla.

El termini per elaborar tot el Pla és de 8 mesos, des de desembre del 2022 al juliol de 2023. La primera etapa, la recollida d’informació, es preveu que tingui una durada d’uns 2 mesos des d’ara fins al febrer. La segona etapa, l’elaboració de la diagnosi, també estaria enllestida en uns altres dos mesos. A partir d’aquí, ja es podria començar a elaborar el Pla.

La metodologia de treball es planteja en tres àmbits. Primer, la creació d’un grup motor integrat per l’equip de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, les consultores de l’empresa Coop4equality i la referent de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona. Segon, un grup de lideratge integrat per entre 8 12 persones de personal tècnic i polític de l’Ajuntament. Tercer, un grup de participació integrat per entitats de dones i feministes, així com de ciutadania en general, entenent que la prioritat del procés és recollir les percepcions i les necessitats de les dones del municipi.

La recollida de les dades per elaborar la diagnosi es farà a través d’entrevistes a informants clau, la dinamització de grups de discussió, i a partir d’una enquesta dirigida a la plantilla de l’Ajuntament i a dones rellevants de la ciutadania de Caldes. Un cop elaborada la diagnosi es farà una sessió de retorn per analitzar els resultats i les possibles accions que ha de recollir el Pla.   

L’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal es duu a terme des de la regidoria d’Igualtat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L’empresa Coop4equality serà l’encarregada de recollir les dades quantitatives i qualitatives, dinamitzar els espais de treball i de discussió, i la redacció dels documents finals.

Darrera actualització: 13.12.2022 | 14:45