Balanç de les convocatòries d’habitatge 2018

Dimarts, 9 d'octubre de 2018 a les 13:30

Les convocatòries per sol·licitar subvencions d’habitatge finalitzen el termini, sent la subvenció pel pagament del lloguer la més demandada

Pilar Aznar, regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats

El maig passat es van obrir 3 convocatòries per sol·licitar subvencions d’habitatge, pel pagament de lloguer, per la rehabilitació d’habitatges desocupats a canvi de lloguer amb la mediació de la borsa de lloguer social de l’Oficina d’Habitatge i per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. Actualment totes 3 convocatòries ja han finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

De les 3 convocatòries, la subvenció per al pagament de lloguer per l’any 2018 que prové de l’Agència de l’Habitatge és la que ha tingut un increment més significatiu en la demanda, de 270 sol·licituds s’ha passat a 316, un 17 % més respecte l’any anterior. L’Agència de l’Habitatge compta que tindran resposta a partir de finals d’octubre.

Pel que fa a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges desocupats a canvi de llogar-los amb la mediació de la borsa de lloguer social que gestiona l’Oficina d’Habitatge i compta amb pressupost municipal, no hi ha hagut cap sol·licitud. Al igual que l’any anterior, s’han fet consultes però no s’ha materialitzat cap demanda, tot i disposar d’un pressupost de 50 mil euros per aquesta fi.

En quan a la tercera de les subvencions, la de rehabilitació d’edificis d’ús residencial, finalment han estat 4 les sol·licituds presentades, havent estat només una l’any anterior. Aquestes subvencions es resoldran cap a finals del mes d’octubre i són competència de l’Agència de l’Habitatge.

La voluntat de l’Ajuntament de Caldes a través de l’Oficina d’Habitatge és donar resposta al dret de la ciutadania a un habitatge digne, facilitant els tràmits d’accés a les subvencions, tant les pròpies com les que ofereix l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


 


 


 

Darrera actualització: 09.10.2018 | 14:04