Èxit de participació a l’estudi sobre el benefici termal a persones amb COVID-19 persistent

Divendres, 3 de juny de 2022 a les 10:45

171 han respost a la crida feta per participar a l’estudi pilot sobre el benefici termal a persones amb COVID persistent. Els primer grup de pacients ja han finalitzat el tractament i ara ha començat el segon grup. La fase de crida queda tancada

Aquests dies ha començat la fase de tractaments termals del segon grup que participa en l’estudi pilot sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“. Es tracta d’una investigació impulsada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que porta a terme el Grup de recerca músculo-esquelètica de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) amb la biòloga Natàlia Garcia Giralt com a investigadora principal de l’estudi.

Les sessions d’aquest segon grup, que duraran un mes, comencen un cop han finalitzat el tractament les persones del primer grup. En total són tres els grups que participen a l’estudi.

Els tractaments es realitzen en una estació balneària de Caldes, concretament en el Termes Victòria i consisteixen en 12 sessions, a dies alterns i en grups de 8 pacients, de manera que cada grup fa 3 sessions a la setmana durant un mes. El programa d’exercicis i sessions informatives estan dissenyats per especialistes qualificats del Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui que es responsabilitzaran de dur a terme el programa.

L’objectiu de la investigació és avaluar si 48 pacients amb COVID persistent (simptomatologia post-COVID) que se sotmetin al tractament termal mostren una millora en la seva qualitat de vida respecte altres 48 pacients que no reben la balnearoteràpia (grup control).

El Grup de recerca músculo-esquelètica de l’IMIM-Hospital del Mar s’ha posat en contacte amb les 171 persones interessades en participar a l’estudi i que van enviar la sol·licitud a través del formulari habilitat al web de l’Ajuntament i els ha enviat un qüestionari amb preguntes sobre salut i les explicacions sobre el tractament previst. Algunes persones no van poder ser incloses a l’estudi per no disposar d’un diagnostic mèdic de COVID persistent, tenir alguna patologia prèvia abans de passar la COVID-19 que cursa amb una simptomatologia molt similar a la post-COVID, o no disposar del temps i la logística necessària per venir 3 dies a la setmana a Caldes durant un mes a fer els tractaments.

De les 96 persones finalment incloses a l’estudi, es fa una distribució aleatòria (randomització) i la meitat (48) fan el tractament termal i l’altra meitat constitueix el grup de control, per tal de poder establir una comparativa entre les persones que han fet el tractament i les que no.

Característiques de l’estudi

Les aigües termals han estat utilitzades des de l’antiguitat com a recurs terapèutic per a la recuperació de persones malaltes. Per conèixer les propietats dels tractaments termals en la recuperació de persones amb seqüeles de COVID19, el municipi termal de Caldes de Montbui lidera un projecte de recerca sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“. L’estudi pilot permetrà comprovar la millora obtinguda en 48 pacients que es sotmetin al tractament rebut en una estació balneària que disposa d’aigua mínero-medicinal qualificada com clorurado-sòdica hipertermal, segons els compendis d’Hidrologia Mèdica.

En l’estudi s’inclouen 48 pacients amb COVID-19 persistent que reben una balneoteràpia programada i el tractament habitual i es compararan amb un grup de pacients control que només rebran el tractament habitual mitjançant uns qüestionaris de qualitat de vida que hauran de contestar abans d’iniciar el tractament, un com finalitzat el tractament termal i al cap d’un mes de la finalització.

Aplicabilitat dels resultats

Els resultats d’aquest estudi s’utilitzaran com a referència pel disseny de circuits de tractament en aigües termals dins les termes de Caldes de Montbui específics com a objectiu de reduir les seqüeles derivades de la COVID-19 i millorar la qualitat de vida de pacients amb COVID-19 persistent. Aquest protocol de tractament amb aigües termals també podria ser aplicat en altres aigües termals tot i que, degut a les diferents característiques i propietats terapèutiques de cada aigua termal, caldrien més estudis per saber-ne l’aplicabilitat en altres termes.

Es tanca la fase de reclutament de l’estudi pilot sobre els efectes de les aigües termals en persones amb COVID persistent

La primera fase de l’estudi va començar el mes de febrer d’aquest any amb una crida a la participació que es va tancar divendres 20 de maig.

Per participar a l’estudi es demanava que els participants fossin majors de 18 anys amb COVID persistent, és a dir, amb símptomes de fatiga, dificultat respiratòria, tos, cefalea, dolor muscular, dolor articular i dolor toràcic, erupcions, caiguda de cabell, o debilitat a les ungles. O bé amb seqüeles neurològiques com dificultat de concentració, parestèsies, trastorns del son, ansietat i alteracions de l’estat d’ànim. Han estat exclosos de l’estudi pilot les persones amb evidència física de patologia: analítica general amb alteracions sobre els valors de referència, radiografia de tòrax anormal, diagnòstic de càncer, infeccions cròniques o malalties autoimmunes.

Informe previ sobre els beneficis de les aigües termals en persones amb seqüeles de COVID19”

Per tal d’analitzar la viabilitat de l’estudi pilot, els investigadors de la UPC, Daniel López i Codina i Lluc Tost López, van realitzar un informe previ sobre l’"Ús de les aigües termals de Caldes de Montbui per a la recuperació de persones amb seqüeles de COVID19", amb l’objecte de determinar si les aigües termals de Caldes de Montbui podien ser útils per a la recuperació de pacients de COVID19. Els investigadors van concloure que les aigües clorurades i hipertermals de Caldes de Montbui poden ser útils per ajudar en la recuperació de pacients que pateixin seqüeles musculoesquelètiques, neurològiques i/o psicològiques derivades de la malaltia i del pas per centres hospitalaris.

L’informe recull que les aigües mineromedicinals, com el seu nom indica, contenen minerals, oligoelements i altres substàncies dissoltes en l’aigua. Aquests soluts són els que aporten propietats terapèutiques i poden variar entre diferents aigües termals. Així doncs, no hi ha dues aigües amb les mateixes característiques i, per tant, no hi ha dues aigües amb exactament les mateixes propietats terapèutiques. A part de la composició química, les propietats també venen determinades per les condicions físiques, sobretot la temperatura a la qual s’apliquen, i les tècniques d’aplicació que s’usen.

En el cas de les aigües de Caldes de Montbui aquestes tenen un origen meteòric i, tot i la seva elevada temperatura, es classifiquen com a tel∙lúriques (11), hipertermals (més de 37ºC) i de mineralització forta, ja que tenen un residu sec a 110 oC de 1235 mg/L, sent superior al valor llindar de 1000 mg/. Alhora es classifica com a clorurada i com a sòdica, ja que en el cas dels clorurs suposen el 74.5 %meq dels anions i en el cas del sodi el 90.3 %meq dels cations. I té una concentració de CaCO3 de 56.6 mg/L essent una aigua classificada com a molt tova (10).

Els beneficis de les seves aigües venen determinats per la predominança dels ions clorur i sodi, principalment pel clorur, i per l’elevada temperatura. A grans trets les aigües clorurades són estimulants de les funcions orgàniques i metabòliques; faciliten la recuperació d’intervencions quirúrgiques sobre l’aparell locomotor; i són indicades per afeccions reumàtiques i processos crònics de vies respiratòries.


 

Darrera actualització: 03.06.2022 | 12:37

Imatges