Comença la prohibició de fer foc al bosc, del 15 de març al 15 d’octubre

Dimarts, 16 de març de 2021 a les 14:26

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació informa que del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Es podrà, però, sol·licitar una autorització, de manera extraordinària, per realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.


 


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@gencat

@agriculturacat

@agentsruralscat

#foc

#cuidemelbosc


 

Darrera actualització: 17.03.2021 | 09:08