5 projectes de cooperació internacional opten a la convocatòria de subvencions 2017

Dimarts, 13 de juny de 2017 a les 14:36

La Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans rep les cinc propostes que enguany opten a les subvencions per a projectes de cooperació amb els pobles més desfavorits

La Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans, es va reunir ahir dilluns 12 de juny, a Les Cases dels Mestres, per sentir les exposicions de les cinc propostes que s’han presentat a les subvencions per a Projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits 2017, que atorga l’Ajuntament i que compta amb una dotació pressupostària de 50.000€.

La regidoria de Cooperació i Solidaritat i el Fons Català de Cooperació seran els ens encarregats de resoldre la convocatòria de les subvencions que s’atorguen enguany. L’anunci del veredicte es farà abans de les vacances d’agost.

Els projectes presentats provenen de Caldes Solidària (Marroc, Senegal i Nepal i diferents centres de l’oest de l’Àfrica), i del Centre Democràtic i Progressista (àrea Maia).

A la mateixa Taula el regidor de Cooperació i Solidaritat, Isidre Pineda, va informar que una família calderina participaria en el projecte Vacances en Pau, acollida d’un infant sahrauí i que, finalitzat el termini de presentació de sol•licituds a la convocatòria d’ajuts a joves per participar en activitats de cooperació, n’hi ha un total d’onze peticions que properament es resoldran.

PROPOSTES QUE OPTEN A LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT AMB ELS POBLES MÉS DESFAVORITS 2017

Aïn Sebaâ. Acompanyament de mares solteres i llurs infants, i inserció sociolaboral
Casablanca, Gran Casablanca, Marroc

Presenta: Caldes Solidària
Promou: Amics dels Infants del Marroc (IMA)
Contrapart: Association Solidarité Féminine

Al Marroc, els infants nascuts fora del matrimoni i les seves mares són la població vulnerable més exposada a la discriminació, l'exclusió, la violència i l'explotació. Hom calcula que l'any 2009 hi havia 153 naixements fora del matrimoni per dia, dels quals 24 infants eren abandonats.

Des de 1985, Association Solidarité Féminine (ASF) (Casablanca) promou els drets de les dones i els infants i prevé l’abandonament dels infants per la reinserció socioeconòmica de les mares solteres, a través dels programes que desenvolupa als seus tres centres, un
dels quals, Aïn Sebaâ és el focus d'aquest projecte.

Justificació de la necessitat d'actuació:

A nivell de la responsabilització general, el CSMD està sobrecarregat. L'escoltadora i les tres assistents socials (més, alfabetitzadora, advocat i psicoterapeuta) que atenen el servei són insuficients per gestionar adequadament els 1.500 expedients anuals en tràmit. Per això, es proposa (1) reforçar l’equip d’assistents socials i escoltadora del CSMD per identificar les necessitats dels infants en termes d’inscripció al Registre Civil i garantir aquesta inscripció a tots els infants.

A nivell de la responsabilització específica, la guarderia del centre d'Aïn Sebaâ acull 12 mares amb els seus respectius infants. Les despeses inclouen, per la banda de les mares, el personal formador i alfabetitzador, el material, equipament i proveïment per als cursos, el manteniment general i les assegurances, i l'ajut econòmic que reben les beneficiàries; i per la banda dels infants, el personal educador, l'alimentació i els medicaments. Els ingressos que genera l'activitat de les beneficiàries no és suficient per a sostenir econòmicament el centre. Per això, es proposa (2) donar suport a la guarderia del centre d'Aïn Sebaâ per acollir i tenir cura dels infants, (3) organitzar, per a les mares, un curs d'alfabetització funcional i tallers de sensibilització als drets i deures, a la ciutadania i a la igualtat, i (4) acompanyar-les en la inserció professional a través de la formació professional en cuina.

Un tractament integral de la problemàtica dels naixements fora del matrimoni i de les mares solteres exigeix, d'una banda, la prevenció dels embarassos no desitjats i, de l'altra, l'empoderament de les mares formades laboralment en els programes d'ASF per tal que puguin accedir a ocupacions dignes i estables.

Per això, d'una banda, es proposa (5) organitzar tallers de sensibilització per a estudiants/es, focalitzats en la prevenció dels embarassos no desitjats a través de l'educació sexual i la salut reproductiva, i mantenir, alhora, trobades regulars amb el gran públic i als centres escolars i universitaris.

D'altra banda, es proposa (6) que, a fi d'empoderar les mares formades laboralment en els
programes d'ASF, en el sentit d'adquirir autonomia econòmica a través d'ocupacions dignes i estables, impulsar bé (6.1) una plataforma per a l'autoocupació a través de micro crèdits per a petits negocis (quioscs de pastisseria, menjar i beguda), bé (6.2) una plataforma associativa per al suport i ajuda mútua, cooperativisme i intercanvi d'experiències. Aquesta proposta d'empoderament que tanca el recorregut de les mares dintre del programa i trenca l'espiral de la marginació i la pobresa, es preveu abordar-la a partir de la tercera anualitat del projecte.

Una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits 2017 per un import total de 10.000 euros.

Reconstrucció de Bhimphedi, Nepal. Fase 2
Bhimphedi, Makawanpur. Nepal

Presenta: Caldes Solidària
Promou: Amics del Nepal
Contrapart: AGRAGAAMI KRISHAK KRISHI SAHAKARI (Cooperativa Pionera d’Agricultors i Ramaders)

Va començar l’any 2015. Es presenta un programa d’intervenció a la comunitat de Bhimphedi, arrel del passat terratrèmol que ha deixat el 85% de les famílies sense llar. El projecte pretén l’enfortiment de la comunitat per tal de dotar-la de més capacitat de resposta davant dels terratrèmols, donada la situació de risc en la que es troba. Les accions proposades, busquen el desenvolupament de la població des de les vessants educatives (formació i capacitació), socials (enfortiment de l’organització comunitària), productives (posada en marxa del banc de materials i els tallers d’oficis), i constructives (impuls a la reconstrucció i reparació d’habitatges afectats). D’aquesta manera, la incidència del projecte esdevé un motor de desenvolupament, que permetrà la millora de les condicions de vida de la població. Això implicarà enfortir a la població en la seva capacitat, de gestió i de presa de decisions, des d'un millor reequilibri econòmic.

La població de Bhimphedi compta amb 6.321 habitants (cens oficial de 2001, l’últim realitzat al país), 3.166 homes i 3.155 dones, dels quals el 88,8 % es dediquen a l’agricultura, no remunerada en la majoria de casos.

En aquesta fase del programa, quan ja s’han construït els prototips a Bhimphedi Bazar, s’inicia la intervenció a la primera comunitat rural seleccionada de Bhimphedi, amb la reconstrucció, rehabilitació i reforç d’habitatges de 14 famílies.

Una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits 2017 per un import total de 20.000 euros.

Karang-Educació 2016 de Suport a la formació i a la inserció laboral de joves en medi rural
Karang, Departament de Foundiougne, Senegal a la frontera amb Gàmbia.

Presenta: Caldes Solidària
Promou: Fundació Escola Solidària (FES)
Contrapart: Association Education Solidaire
El projecte dóna suport a la modernització i actualització de les activitats que es porten a terme a la Granja Escola de Karang, que porta a terme la formació professional d’una 30 de joves de la zona, en l’àmbit agrícola i ramader, durant un cicle de tres anys de durada.
Després de més de 10 anys de funcionament, la Granja Escola està immersa en un procés de reflexió i transformació per tal d’adaptar les seves activitats a les necessitats actuals dels joves. Es vol donar suport a aquest procés els 3 propers anys, durant els quals es vol repensar la formació que s’ofereix actualment, per tal de millorar-la i homologar-la amb els estudis de formació professional oficials. Alhora, també es vol complementar aquesta formació amb accions de preinserció laboral, participant en un explotació agrícola que alhora serveixi per al sosteniment autònom de la Granja Escola.
Tot plegat implica també la inversió en infraestructures actualitzades i adaptades a les necessites de les activitats que es volen portar a terme, tant a nivell formatiu, amb la finalitat de millorar les formacions i augmentar el nombre d’alumnes; com en l’àmbit productiu, per tal d’avançar cap a la modernització i la diversificació de les produccions que s’hi realitzen. Finalment, també es vol que la Granja Escola s’obri a la població en general, a partir de l’organització de diverses activitats que li donin un caràcter més social.

L’Escola agrícola de Karang pretén donar un fort impuls al seu treball per facilitar la formació dels joves de les famílies agrícoles i evitar d’aquesta manera la emigració cap a les ciutats senegaleses o cap Europa on el futur és del tot incert. Se sol•licita a l’Ajuntament de Caldes de Montbui finançament per finalitzar la construcció de la residència d’estudiants i donar suport a les activitats que es realitzen a la Granja Escola.

Una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits 2017 per un import total de 20.000 euros.

STEM-up!
A diferents centres de Écoles Pies de l'Afrique de l'Ouest. Centrarem l'acció als instituts de secundària situats a Thierroye (Dakar), M'Lomp (Casamance), Oussouye (Casamance).

Presenta: Caldes Solidària
Promou: Fundació Escola Solidària (FES)
Contrapart: Association Education Solidaire

El 4t dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.” Per assolir-lo una de les barreres més importants és la qualitat en l’ensenyament de ciències, tecnologies i matemàtiques. Es portarà a terme un treball de col•laboració entre estudiants universitaris catalans d’alt nivell d’aquestes disciplines, professorat català d’educació secundària especialista en innovació docent i escoles de secundària del Senegal per preparar material docent (pràctiques de baix cost realitzables a l’aula, vídeos, material imprès) per iniciar un procés de millora en l’aprenentatge de les ciències, les tecnologies i les matemàtiques. Al Senegal el treball es realitzarà sota la supervisió de l’Association Education Solidaire (AES). A Catalunya, el projecte es realitza sota la coordinació de professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya i membres de l’associació Caldes Solidària. En aquest primer any de treball es realitzaran dues estades al Senegal, la primera per treballar amb el professorat senegalès i conèixer els programes acadèmics, nivells dels estudiants, recursos logístics. Posteriorment s’elaborarà els primers materials pedagògics. En la segona estada s’avaluarà la seva utilització a les aules.

Una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits 2017 per un import total de 3.000 euros.

Projecte JA’AB d’edició col•lectiva i foment de l’escriptura i la lectura a l’àrea Maia

Presenta: Ateneu Centre Democràtic Progressista
Contrapart: SOM Editorial Col•lectiva

Es sol•licita suport econòmic a la subvenció de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per al procés de producció i d’impressió del llibre La semàntica intercultural i per la ruta de socialització del Proyecto Ja’ab, que tindrà tres fases: la primera d’elles a Centre Amèrica, la segona a diverses ciutats de Mèxic i la tercera a Caldes de Montbui.

La semántica intercultural s’elaborarà aquest estiu entre els mesos de juny i juliol de 2017 a les localitats d’Ek Balam i Valladolid, a Yucatán (Mèxic). En els dos espais es realitzarà una Investigació-Acció Participativa a càrrec de Joan Serra Montagut, coordinador de SOM Editorial Colectiva i del Proyecto Ja’ab, que utilitzarà aquest exercici per fer la seva tesi del Màster en Treball Social. Aquesta tesi servirà per teoritzar sobre els beneficis que l’escriptura col•lectiva té en la generació de cultura local i comunitària. Ek Balam és una petita localitat on els seus habitants són majoritàriament maies. La llengua vehicular és el maia i el referent cultural més proper són les ruïnes d’Ek Balam (en maia, Estrella Jaguar). A 20 km d’Ek Balam hi ha la ciutat de Valladolid, de fortes arrels maies tot i que la llengua vehicular ja és l’espanyol. Entre aquestes dues localitats s’elaborarà el darrer llibre de la col•lecció, que versarà sobre les llengües originàries, l’escriptura i les arrels culturals tot involucrant plataformes de joves maies i mestissos.

La ruta de socialització inclourà tres fases. La primera visitarà les ciutats centreamericanes participants al Proyecto Ja’ab (San Salvador, Copán Ruinas, Santiago Atitlán, Antigua i Belize City) en una ruta de tallers participatius de foment de la lectura i de foment de l’escriptura col•lectiva, tot destacant la importància de la llibertat d’expressió en espais com el barri de mares i delinqüència a El Salvador Distrito Italia, les ruïnes de Copán Ruinas, diverses localitats del Llac Atitlán, el projecte socioeducatiu Los Patojos i la festa nacional garífuna a Belize.

La ruta de socialització també tindrà presència a Mèxic, ja que des de Mérida, epicentre del Proyecto Ja’ab, es podrà viatjar a Tulum, Cancún, Valladolid / Ek Balam, Maní, Campeche i San Cristóbal de Las Casas, tot implementant les mateixes activitats que a les ciutats centreamericanes participants, que seran:
• Presentació conjunta amb els autors i les autores del llibre local.
• Taller participatiu de foment de la lectura de la col•lecció a la biblioteca local.
• Taller formatiu dels bibliotecaris de la zona en relació amb el Proyecto Ja’ab.
• Taller formatiu per als joves de la comunitat sobre escriptura col•lectiva, innovació educativa i emprenedoria i gestió cultural.
• Festa comunitària de la lectura.

A Caldes de Montbui, la tercera fase de socialització, aprofitant una visita de Joan Serra Montagut a la seva vila d’origen, serà una conferència i una exposició al Centre Democràtic i Progressista i també un taller local d’escriptura col•lectiva, a través del qual tots els calderins que hi vulguin participar redactaran un llibre col•lectiu sobre la temàtica i amb el format que s’esculli democràticament. D’aquesta manera, la metodologia del Proyecto Ja’ab i de SOM Editorial Col•lectiva es replicarà també a Catalunya. També es faran activitats a cada escola del municipi i una presentació oficial a la Biblioteca de Caldes de Montbui.

Una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits 2017 per un import total de 7.500 euros.

Darrera actualització: 13.06.2017 | 14:41