El projecte del Sistema de Reg de les Hortes de Baix, seleccionat als premis FAD 2016 en la categoria Ciutat i Paisatge

Dijous, 5 de maig de 2016 a les 07:53

El projecte de reg basat en la tradició i l'aigua termal impulsat per l'Ajuntament i dissenyat per Cíclica és seleccionat entre les 416 projectes procedents d'arreu del món i presentat als FAD 2016

L'edició oberta dels FAD 2016 ha seleccionat una actuació feta a Caldes de Montbui entre els 416 projectes que opten a ser guardonats amb aquest prestigiós certamen del món de l'arquitectura. En la categoria Ciutat i Paisatge, i competint amb 39 propostes més, l'empresa d'arquitectura Cíclica [space, community &ecology] conjuntament amb CAVAArquitectes van presentar el sistema de reg termal que des del juliol de 2015 s'ha reactivat a les Hortes de Baix, els horts que ressegueixen la trama urbana del municipi i el perfil de la Riera de Caldes. De les 39 propostes totals sis han estat seleccionades, quatre són finalistes i una es convertirà en la premiada.

El passat abril, el jurat dels FAD (Moisés Gallego, Patricia Barbas, Eduardo de Miguel, Maite Prats, Rosa Remolà i Julia Schulz-Dornburg) es va desplaçar fins la vila per veure en persona el projecte seleccionat abans d'arribar a un veredicte.

Els Premis FAD celebren enguany la 58a edició, l’àmbit és la península Ibèrica amb les illes i les categories són Arquitectura, Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Intervencions Efímeres (http://arquinfad.org/premisfad).

Els FAD són un premi a nivell peninsular molt competitiu, amb un caràcter marcadament arquitectònic on es valora per sobre de tot la formalització i l'alta qualitat de les obres acabades. És per això que el fet de que el Sistema de reg a les Hortes de Baix hagi estat seleccionat és un reconeixement important per al projecte, atès que la seva fortalesa no és una plasmació arquitectònica de gran impacte, sinó un atenció acurada al procés i a valors socio-ambientals més intangibles.

El projecte es va inaugurar l'estiu passat
Els hortolans de les Hortes de Baix van estrenar l'estiu passat un projecte de reg basat en el seu antic sistema de torns i que soluciona els dos problemes endèmics d'aquest espai agrícola: l'ús d'aigües negres i la insuficiència d'aigua neta per abastir les necessitats de la comunitat de regants.

El projecte ha tingut tres grans línies d'actuació: la canalització de les aigües negres que discorrien a cel obert per la séquia del Torrent Marqués cap al sistema de clavegueram municipal, la construcció d'una bassa de recollida i acumulació d'aigües termals i pluvials i la millora de l'eficiència de la recollida d'aigües termals sobrants de balnearis i safareigs.

Això, sumat a una racionalització i millora del cicle de l'aigua de reg actual dóna resposta a les necessitats expressades pels regants d'aquestes explotacions destinades en la seva gran majoria a l'autoconsum i entre els quals sorgeixen veus interessades en la promoció del cultiu ecològic.

La definició d'aquest projecte és fruit d'un procés comú entre l'Ajuntament, les empreses d'arquitectes Cíclica (amb Marta Serra i Elena Albareda) i CAVAArquitectes (Jordi Calbetó) i la comunitat de regants i que ha estat seguit també per la Taula d'Espai Públic. Per això, la proposta final és el resultat d'un reflexió col·lectiva a l'entorn d'un sistema sostenible i adaptat a les necessitats dels regants i a les exigències arquitectòniques i normatives.

Aprofitament d'aigües termals i pluvials
El projecte promou la revisió del sistema de reg i de les fonts existents per possibilitar l'acumulació, retenció i refredament de les aigües termals sobrants dels balnearis i safareigs, amb especial interès sobre els Banys Termals El Safareig (banys lúdics construïts en un antic safareig d'aigua termal en desús i també inaugurat l'any passat).

Per dur-lo a terme s’ha optat per crear un vas de compensació sota l’Espai de Can Rius que garanteix un aprofitament més eficient de les aigües sobrants dels balnearis i per construir una bassa prefabricada de formigó oberta a una parcel·la de titularitat pública de les Hortes de Baix per a la recollida i emmagatzematge d'aigües termals i pluvials.

La definició d'aquesta obra ha tingut en compte aspectes que faciliten la gestió i el control de l'aigua per part dels regants, com són: la creació d'un recorregut de l'aigua vist, la circulació de l'aigua sempre per gravetat i la possibilitat d'aïllar la bassa del sistema actual perquè es pugui seguir regant sense ella si fos necessari (com ara durant els mesos de l'any en què només ha de servir per emmagatzemar l'aigua o en cas de manteniment). També contempla la integració paisatgística del conjunt a través d'una construcció de formigó prefabricat que permet soterrar la bassa per evitar l'impacte visual.

Per a la depuració de l’aigua a la bassa s'ha optat per un sistema de tractament vegetal flotant innovador, instal·lant plantes aptes per aigua calenta que creixen en plaques flotants a la bassa, que s'adapten al nivell de profunditat variable i que s'alimenten dels minerals típics de l'aigua termal.

Canalització de les aigües negres de la séquia Torrent Marqués
L'altre aspecte cabdal per a la reorganització i millora del reg de les Hortes de Baix ha estat la canalització de les aigües de sanejament que baixaven per la Séquia del Torrent Marqués, una infraestructura existent i històrica i amb una forta presència patrimonial al paisatge de les hortes, que tradicionalment conduïa les aigües de pluja del torrent per a regar les hortes i que en l’actualitat s’ha degradat convertint-se en un espai de vessament directe del sanejament del centre de la ciutat, adquirint la condició d’una claveguera a cel obert.

El projecte canalitza de les aigües negres del sanejament urbà des del final del tram cobert del Torrent Marquès fins a la seva connexió amb el col·lector del la llera de la Riera de Caldes. Així mateix s'ha fet el cobriment de la séquia del Torrent Marquès amb una passera de fusta que connecta amb el camí públic que arriba fins al centre de l’espai de les Hortes de Baix. Aquesta connexió facilita tant l’accés dels hortolans com el recorregut dels veïns i els visitants que el vulguin fer servir a mode de passeig.

Cost del projecte
Aquest projecte està dividit en dos subprojectes que donen un total de 93.881,58 €:
Obres de sanejament de la séquia de Marquès: 55.935,53€
Projecte Bàsic i d’Execució per la gestió de reg i bassa a les Hortes de Baix de Caldes de Montbui: 37.946,05€

A les fotografies:

Fotografies de paisatge del projecte del fotògraf Adrià Goula

D'esquerra a dreta: Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics, i els arquitectes Jordi Calbetó Marta Serra, i Elena Albareda, durant la presentació del projecte el juliol de 2015

Darrera actualització: 06.05.2016 | 07:51