La Junta de Govern Local aprova el projecte d'urbanització d'obres complementàries de la urbanització Can Valls

Divendres, 20 d'abril de 2007 a les 00:00
 

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització d'obres complementàries de Can Valls que ha consensuat amb els veïns. El projecte està valorat en 1.552.961,65 € i, un cop executat, la urbanització estarà en condicions de ser recepcionada per l'Ajuntament de Caldes.

 

Les obres complementàries de la urbanització Can Valls estan recollides en un projecte de l'any 1998 que s'ha anat executant parcialment a càrrec del promotor i de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El projecte que s'aprova a 17 d'abril de 2007 recull les obres pendents que adequaran la urbanització al projecte original i la deixaran en condicions de ser recepcionada, de manera que l'Ajuntament passarà a ser el responsable del seu manteniment i conservació, com amb la resta del municipi.

 

Les obres concretes a efectuar pel promotor, segons el projecte aprovat avui, són:

  • - Completar la base de paviment on sigui necessari
  • - Fer capa una capa de rodada en tot l'àmbit de la urbanització
  • - Acabar i adaptar les voreres dels espais públics (equipaments i zones verdes) a la Llei d'Accessibilitat
  • - Completar els hidrants que sigui necessari
  • - Collocar senyalització horitzontal i vertical
  • - Netejar les zones verdes

 

La part del projecte d'urbanització de l'any 1988 que ja està feta la va executar l'Ajuntament a càrrec del promotor gràcies a un conveni signat l'any 2000. En aquesta primera actuació es va fer la xarxa de clavegueram, l'enllumenat, la xarxa d'aigua potable (excepte els hidrants esmentats) i part del pavimentat.

 

El projecte que s'aprova inicialment a la Junta de Govern Local de 17 d'abril és fruit del consens entre Ajuntament i veïns de la urbanització de Can Valls. Un cop el projecte estigui aprovat definitivament, l'Ajuntament podrà requerir al promotor que executi les obres d'urbantizació en compliment de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Arranjament del ferm de la urbanització Els Lladoners

La Junta de Govern Local de 17 d'abril de 2007 també aprova l'arranjament de ferm, reforç i capa de rodadura dels carrers de la urbanització Els Lledoners, un projecte valorat en 97.329,10€

 

El projecte preveu actuar sobre uns 9.350m², dels quals es farà un fressat de tota la superfície, s'arranjarà el ferm del 2% de la superfície, es farà el reforç del 30% de la superfície i es farà la capa de rodada a tota la superfície (segons les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals).

 

Un cop acabada la millora del ferm, es pintarà la senyalització viària horitzontal.

Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17