Acords de l'últim Ple ordinari de la legislatura 2003/2007

Divendres, 27 d'abril de 2007 a les 00:00
La
sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, el dia 26 d'abril de 2007, a les 19 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial ja pres els següents acords:

Aprovar els esborranys de les actes de les tres sessions anteriors de data 28 de desembre (ordinària) de 2006; i 8 de febrer (extraordinària) i 22 de febrer (ordinària) de 2007.

Aprovar definitivament la creació i la constitució del "Consorci de Viles Termals de Catalunya" i els seus Estatuts, i resoldre les al.legacions presentades.

Aprovar la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal de les obres sol.licitades per l'Associació de Cultura i Esplai Casino de Caldes

Aprovar definitivament la constitució de la societat limitada mercantil CALDES HABITATGE, SOCIETAT LIMITADA (CALDES HABITATGE, SL) i el seus estatuts.

Moció 6/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la política informativa. Tram. 302-00024/08


Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17