Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical - Exp.7076/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 16 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 542/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018.

Bases i convocatòria

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal, i data d'inici del procés selectiu

Decret esmena llista admesos/es i exclosos/es 

Acta de constitució del tribunal

Acta dels resultats de la fase d'oposició

Acta del resultat de la fase concurs i puntuació  definitiva 

Acta final amb la revisió de la puntuació

Darrera actualització: 01.03.2019 | 16:11