Procés selectiu d'una plaça de cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Expedient 3349/2019 - FINALITZAT

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 11:00

 

Es fa públic que en data 6 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 297/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mijançant un contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Exp. 3349/2019.

Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta resultats prova de català i data següent prova

Acta final de resultats

Darrera actualització: 03.08.2020 | 13:56