Procés selectiu d'una plaça de Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 - FINALITZAT

Dimecres, 17 d'abril de 2019 a les 13:22

Es fa públic que en data 12 d'abril de 2019, per Decret d'Alcaldia 521/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'una plaça de Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació, mitjançant el sistema de concurs, - Exp.7451/2019.

El termini per la presentació de sol·licituds és des del dia 18 d'abril de 2019 i fins al dia 7 de maig de 2019, ambdós inclosos.

 

Darrera actualització: 10.02.2020 | 15:48