Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Expedient 5339/2019 - FINALITZAT

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 11:00

 

Es fa públic que en data 3 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 266/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, mitjançant contracte de relleu i la creació d'una borsa de treball. Exp. 5339/2019.

Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta resultats prova de català i data següents proves

Acta resultats temari i data d'entrevista

Acta resultats finals 

Acta de modificació de resultats - resolució al·legacions

Darrera actualització: 21.10.2020 | 13:06