Procés selectiu de tres places de professor/a d'adults i la creació d'una borsa de treball. Exp. 732/2020 - FINALITZAT

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 11:01

 

Es fa públic que en data 6 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 301/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, de tres places de professor/a d'adults i la creació d'una borsa de treball. Exp. 732/2020.

Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica 

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal i data proves

Acta resultats proves de temari

Acta de resultats de la prova pràctica

Acta de resultats finals

Darrera actualització: 28.07.2020 | 08:22