Nova pròrroga per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a la rehabilitació d’habitatges incloses en el Next Generation

Dijous, 30 de novembre de 2023 a les 12:57

El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes per actuacions de rehabilitació d’habitatges finalitzarà el 30 de juny de 2024

En data 30 de novembre, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució TER/4022/2023, de 27 de novembre, de cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022 relativa a la convocatòria de subvencions per actuacions de rehabilitació d’habitatges.

Mitjançant aquesta resolució s’amplia la dotació pressupostària prevista i el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny de 2024.

També s’incorpora l’opció de sol·licitar dues bestretes als destinataris últims del Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, amb la possibilitat d’una primera bestreta del 50% de la subvenció, a l’inici de l’obra i d’una segona bestreta del 30% acreditant l’execució del 80% de les obres (i la justificació de que s’ha abonat el 50% del cost de l’obra).

Informació dels programes:

  • Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici. Més informació del tràmit aquí
  • Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges. Més informació del tràmit aquí
  • Programa 5 d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Més informació del tràmit aquí

Aquestes línies d’ajut van adreçades en general a  propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris); administracions públiques i entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades. Per als ajuts a la rehabilitació d'edificis o per als ajuts per al llibre de l'edifici també a comunitats de propietaris; agrupacions de comunitats de propietaris i societats cooperatives.

Per a més informació, podeu dirigir-vos a :

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 56 56 / 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

@dsocialscat

#habitatge

#lloguer

Darrera actualització: 30.11.2023 | 12:58