L’Oficina d’Acció Climàtica inicia el procés per valorar i notificar les noves incorporacions a la modalitat A de La Cel

Divendres, 12 de maig de 2023 a les 00:00

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, s’ha iniciat la tramitació de les 332 sol·licituds rebudes per entrar a la Modalitat A de La Cel. En els propers mesos, es publicarà la llista de sol·licitants amb les puntuacions i s’obrirà el període d’al·legacions

L’Oficina d’Acció Climàtica ha començat a tramitar les 332 inscripcions rebudes fins el 3 de maig per entrar a formar part de la modalitat A de la Comunitat Energètica Local, La CEL de Caldes. Un cop finalitzat el tràmit administratiu, es posarà a exposició pública la llista de les 200 noves incorporacions i les sol·licituds que quedaran en llista d’espera. Paral·lelament, es notificarà també personalment la resolució de cada unes de les inscripcions. Tenint en compte els terminis que fixa la normativa, l’alta dels nous usuaris es faria efectiva a partir de setembre.

Fins ara, s’ha dut a terme la comprovació documental de totes les sol·licituds, completant-les amb la referència cadastral corresponent, s’ha puntuat cadascuna de les sol·licituds en funció dels criteris establerts a les bases i s’ha generat així la llista ordenada segons la puntuació obtinguda. En cas d’empat, s’ha ordenat la sol·licitud per data i hora del registre d’entrada. En aquest llistat, hi haurà els 35 domicilis que van quedar en llista d’espera en la primera fase de La CEL.

A partir d’ara, s’inicia la segona part del procés que passa per l’assignació de cada domicili a un de les instal·lacions de La CEL. Un cop resolt, es publicarà la llista i estarà en exposició pública durant 1 mes, per poder atendre i resoldre les possibles al·legacions que hi hagin. Un cop passat el termini, ja es podran notificar oficialment els 200 nous membres de La Cel perquè signin els contractes amb la gestora i comencin a rebre l’energia fotovoltaica generada per les instal·lacions municipals.

Darrera actualització: 12.05.2023 | 11:32