Fins a la fi de l’estat d’alarma, tots els processos selectius oberts estan aturats i no es pot presentar cap sol·licitud

Divendres, 17 d'abril de 2020 a les 10:26

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de data 14 de març de 2020, mitjançant el qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori estatal, queden suspesos i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Tal i com estableix la disposició addicional 3a de l’esmentat Decret tots els procediments administratius queden suspesos. Per tant, tots els processos selectius oberts de personal queden aturats i l’Ajuntament no admetrà cap sol·licitud que s’hagi presentat per aquest concepte durant el període d’estat d’alarma.


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

#Coronavirus

#COVID19

#quedatacasa

#JoActuo

#processosdeseleccio

Darrera actualització: 17.04.2020 | 10:27