Convocatòria per PROMOCIÓ INTERNA de 5 places d'administratiu/va - Exp 2740/2019 - FINALITZAT

Dijous, 16 de juliol de 2020 a les 10:00

Es fa públic que en data 30 de juny de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 904/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, més període de
pràctiques/prova, pel torn de promoció interna de les places següents:

CODI LLOC SERVEI GRUP
SG014 Administratiu/va 1 Recursos Humans C1
SP028 Administratiu/va 2 Benestar Social C1
SP029 Administratiu/va 1 Centre Cívi C1
SG015 Administratiu/va 1 Serveis Generals C1
SGXX Administratiu/va 1 Alcaldia C1

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és de 22 de juliol de 2020 al dia 10 d'agost de 2020, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Acta resultats prova temari

Acta resultats cas pràctic

Acta final resultats

Darrera actualització: 23.12.2020 | 14:32