Convocatòria d'ajuts per a esportistes individuals locals corresponent a la temporada 2022-2023

Dimecres, 22 de juny de 2022 a les 11:29

El període per presentar les sol·licituds per a la concessió d'ajuts per a esportistes locals (temporada 2022-2023), comença el 28 de juny i finalitza el 18 de juliol. Presenteu-les telemàticament o a l’OAC amb cita prèvia

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 14 de juny de 2022, va aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts a esportistes individuals locals subjectes a les bases reguladores publicades al BOP de Barcelona el dia 16 de novembre de 2020.

L’objecte d’aquestes bases és donar suport al programa d’activitats esportives realitzades per als i les esportistes individuals de Caldes de Montbui que participin en competicions esportives oficials d'àmbit nacional, estatal o superior

Aquests ajuts tenen com a finalitat oferir un recolzament econòmic per tal d’assolir la millora qualitativa en el rendiment esportiu, el reconeixement de l’aportació a la societat calderina i la promoció de la vila de Caldes de Montbui com a imatge turística arreu del món.

Poden sol·licitar els ajuts les persones beneficiàries o els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiaries en cas que l’esportista sigui menor d’edat.

Poden ser persones beneficiàries els i les esportistes que acreditin:

  • Haver nascut a Caldes de Montbui i/o constar al cens municipal (mínim quatre anys de residència).
  • Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la corresponent modalitat.
  • No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.
  • No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar.

Els ajuts s'atorgaran segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit a les bases.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica www.caldesdemontbui.cat o presencialment mitjançant registre d'entrada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament adjuntant el model normalitzat, juntament amb la documentació que s’acredita i les circumstancies que s'al·leguen. Recordeu que si presenteu la documentació presencialment, cal demanar cita prèvia

El període per presentar-les és del 28 de juny al 18 de juliol de 2022.

Trobareu els formularis, la convocatòria i les bases específiques per a la concessió en els documents adjunts.

Més informació:

Ajuntament de Caldes de Montbui

Regidoria d’Esports

Pl. Font del Lleó, 11

Tel. 93 862 70 24

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

twitter: @EsportsCaldesM

instagram: esportscaldesm

 

 

Darrera actualització: 22.06.2022 | 11:30