Bases de la convocatòria de VOTV per cobrir 3 places de redactors/es de cap de setmana

Dimarts, 21 de setembre de 2021 a les 11:15

L’Ajuntament informa que s’ha publicat al BOP, del 15 de setembre de 2021, les bases reguladores de la convocatòria de VOTV per cobrir 3 places de redactors/es ENG en cap de setmana. Consulteu-les en aquest enllaç

El Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió, SLU, en la sessió de data 9 de setembre de 2021, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu 1/2021 per la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de 3 places de REDACTORS/ES- ENG de cap de setmana (18 hores) de la plantilla de personal laboral de VOTV, SLU. Les bases es poden consultar al e-tauler de Vallès Oriental Televisió SLU (https://www.seue.cat/ca/web/votvsl/govern-obert-i-transparencia).

El termini d’admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB.

Consulteu les bases reguladores publicades al BOP del dia 15 de setembre de 2021, en el document adjunt

Darrera actualització: 21.09.2021 | 11:29