BAN d’Alcaldia. Situació d’excepcionalitat segons el Pla Especial de Sequera

Dimarts, 16 de maig de 2023 a les 13:03

El Pla Especial de Sequera (PES) determina que en aquests moments i durant els propers mesos disposarem d’un consum diari d’aigua limitat, que no podrem superar. Consulteu les indicacions

L’estat en situació d’excepcionalitat del nostre municipi segons el Pla Especial de Sequera (PES) determina que en aquests moments i durant els propers mesos disposarem d’un consum diari d’aigua limitat, que no podrem superar.

És per això que és imprescindible que en tots els àmbits municipals realitzem el màxim esforç en estalviar l’aigua, seguint les següents indicacions:

Ús domèstic (domiciliari)

És necessari que ajustem el consum diari de tots els usos de l’aigua que fem a casa nostra a 100 litres per cada persona que conviu al nostre domicili.

Per aconseguir-ho hem de complir amb les limitacions domiciliaries que determina l’ACA, en el reg, la neteja, l’omplerta de piscines, etc., i seguir els consells d’estalvi que s’han publicat i que es poden consultar a la següent guia

Seguint aquests consells podem arribar a estalviar un 50% del nostre consum.

 

Ús NO domèstic (industrial-comercial-ramader-agrícola)

El Pla Especial de Sequera (PES) determina que els consumidors d’aigua per usos industrials o comercials han de reduir un 15% els seus consums respecte els consums enregistrats en situació de normalitat.

Cal reduir al màxim els consums procedents de la xarxa d’abastament que no estiguin lligats als processos productius i optimitzar els consums lligats a la producció.

Els consumidors d’aigua per usos ramaders han de reduir un 30% els seus consums respecte els consums enregistrats en situació de normalitat.

Cal limitar el consum de l’aigua procedent de la xarxa d’abastament a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar l’aigua imprescindible per mantenir les condicions sanitàries.

Els consumidors d’aigua per usos agrícoles han de reduir un 40% els seus consums respecte els consums enregistrats en situació de normalitat.

No obstant, el Pla Especial de Sequera ofereix als usuaris no domèstics la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA, indicant el número de referència CC2023000136, que cal presentar via petició genèrica i que podeu trobar al següent enllaç

La reducció de consums per mitjà de l’estalvi allunya l’escenari d’unes futures restriccions i alhora dona temps a que a la meteorologia i les inversions supramunicipals ajudin a recuperar o frenar l’esgotament de les reserves d’aigua del país.

Apel·lem a la responsabilitat de tota la població agraint per endavant l’esforç que som conscients que serà necessari per aconseguir els objectius proposats.

Darrera actualització: 16.05.2023 | 13:04