Ajuts escolars per al curs 2023/2024

Dimarts, 25 d'abril de 2023 a les 14:31

Les sol·licituds dels ajuts escolars per material escolar i llibres, colònies i crèdits de síntesi, es poden demanar del 3 al 19 de maig. Demaneu cita prèvia per lliurar-les

S’informa que, atès que en data 16-03-2023 s’ha aprovat la Llei 2/2023 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 i que a la seva Disposició addicional 17 s’estableix el següent:

«1. Per a l'exercici del 2023, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es fixa en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals.»

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 30 de març de 2023, va aprovar la convocatòria dels ajuts econòmics per a material escolar i llibres, colònies escolars i crèdits de síntesi per al proper curs 2023/2024 .

Poden ser beneficiaris els/les alumnes empadronats/des a Caldes de Montbui i matriculats/des en centres públics o en centres privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, que es trobin en situació de vulnerabilitat. Per a més informació consulteu els requisits en el document adjunt.

  • La sol·licitud s’ha de presentar al Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per tal de revisar la documentació requerida (és molt important presentar tota la documentació obligatòria). Recordeu que cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 865 56 56 o a través de la sol·licitud de cita prèvia que trobareu en aquest enllaç.
  • Posteriorment la documentació caldrà lliurar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament per registrar-la.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 3 de maig i finalitza el 19 de maig, ambdós inclosos. Imprescindible presentar-les dins el termini establert.

 

Més informació dels requisits, documentació i model de sol·licitud, en els documents adjunts.

Més informació:

Departament d’Acció Social de l’Ajuntament

93 865 54 20

bsocial@caldesdemontbui.cat

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 14:30