Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Dilluns, 20 de juny de 2022 a les 14:49

El 20 de juny s’obre el termini per sol·licitar ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Termini: fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons. Més informació a l’enllaç d’habitatge

En data 28 de març de 2022 es va publicar la resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obria la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

El 20 de juny s’obre la convocatòria del programa 5 corresponent a ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment del fons. Més informació del tràmit aquí

Es tracta de subvencions destinades per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026. 

Requisits dels edificis:

  • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
  • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
  • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

Per a més informació, podeu dirigir-vos a :

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 56 56 / 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

@dsocialscat

#habitatge

#lloguer

 

 

 

 

Darrera actualització: 20.06.2022 | 14:50