23J: resultat del sorteig de membres de les meses electorals

Dilluns, 26 de juny de 2023 a les 14:11

Avui s’ha fet el sorteig dels membres de les meses electorals per les Eleccions Generals del 23 de juliol. Les notificacions es començaran a repartir divendres

El resultat del sorteig, celebrat avui, ha donat lloc a un  llistat de 180 veïns i veïnes del cens electorals de Caldes de Montbui encarregats d’ocupar els llocs de presidència, vocals i suplents de les meses previstes per al municipi.

Divendres es començaran a repartir les notificacions en mà i al domicili que consta al cens. En cas de no trobar la persona nomenada, es deixarà un avís a la bústia perquè es pugui recollir la notificació a la Policia Local.

Al municipi hi ha prevista l’obertura de 6 col·legis electorals i 20 meses. A cada mesa correspon una presidència i dos vocals, més dos persones suplents per a cada una de les designacions.

Presentació d’al·legacions

En compliment de l’article 27 de la LOREG, les persones designades per ocupar el càrrec de membres de mesa de les eleccions i que no puguin fer-ho per una de les causes justificades segons la Llei, disposen d’un termini de 7 dies per presentar la corresponent al·legació davant la Junta Electoral de Zona, complimentant l’imprès corresponent i adjuntant els documents que acreditin els motius al·legats.

Aquestes es poden presentar:

  • Presencialment: a la Junta Electoral de Zona de Granollers

c. Josep Umbert, 124 (planta baixa)

Edifici dels Jutjats de Granollers

Tel.  936934729 - Fax.  936934507

Horari: de dilluns a divendres, de 12 a 14 i de 16 a 18 h. Dissabtes de 10 a 14 h

(Document adjunt)

Darrera actualització: 29.06.2023 | 13:16