Infants, tècnics municipals i Grup Impulsor enriqueixen el PEC

Dilluns, 29 de maig de 2017 a les 13:19

El Projecte Educatiu de Caldes viu un maig intens, amb la implicació del Consell d’Infants i dels tècnics municipals i amb una altra trobada del Grup Impulsor

El 18 de maig va ser un gran dia en la trajectòria del Projecte Educatiu de Ciutat, que ja encara els últims mesos abans de la celebració del Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui, previst per al setembre, on es decidiran les accions de futur que emmarcarà aquest projecte.

En un mateix dia, el Consell d’Infants, els tècnics municipals i el Grup Impulsor, van fer aportacions al PEC des de diferents vessants i formats, totes elles de gran interès ara que la fase de diagnosi i elaboració de propostes entoma la recta final.

37 tècnics al servei del PEC
El matí de dimecres 18 de maig, 37 tècnics van mantenir una trobada de tres hores per endinsar-se en els objectius i l’actualitat del PEC i per fer aportacions professionals al mapa de visions.

A banda d’incloure la visió i propostes tècniques en els diferents àmbits de treball del PEC, la trobada va servir per fer aportacions i matisacions sobre els punt forts, punts febles i propostes que fins ara s’han recollit en els diferents mapes de visions elaborats per cada un dels grups o col•lectius. Aquesta sessió aporta al PEC la visió tècnica en relació al diagnòstic realitzat i a la viabilitat de les propostes presentades.

Hi van participar professionals tècnics de l’Ajuntament de Caldes Montbui de les diferents àrees de treball municipal i tècnics d’altres serveis amb una important funció educativa al municipi, com ara els Serveis Educatius del departament d’Ensenyament (Centre de Recursos Pedagògics), l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), l’assessor en Llengua Interculturalitat i Cohesió Social (LICS)), el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP), el CAP o els Mossos d'Esquadra.

En paral•lel a la sessió tècnica, durant el maig s’han seguit fent entrevistes individuals a dues tècniques de Serveis Socials referents dels centres educatius i a la tècnica d'Integració, professionals que no van poder assistir a la sessió tècnica i que tenien interès en participar en el PEC.

Audiència Pública Infantil, per i amb el PEC
A la tarda del 18 de maig, es va celebrar l’Audiència Pública Infantil, enguany amb un forta càrrega de contingut relacionat amb el PEC, perquè els joves consellers també han fet les seves aportacions i perquè es va convidar al Grup Impulsor a ser-hi present i sentir de primera veu les impressions dels infants.

L’Audiència va fer un repàs sobre els projectes en què s'han treballat durant aquests 7 anys de consell d'infants i llavors es van centrar en explicar les propostes que han fet per contribuir a la construcció del Projecte Educatiu de Caldes de, manera col•lectiva.

Els consellers van aprofitar per recordar, entre altres aspectes, la importància de respectar l'entorn i les persones per fer de Caldes un poble educador. Recordeu que aquest va ser el fil conductor de la Gimcana que van organitzar al Parc de l'Estació, el passat abril.

A l’acte van assistir 19 consellers de totes les escoles de primària del municipi, acompanyats per familiars, companys i ciutadania en general, a més dels integrants del Grup Impulsor del PEC.

A més de parlar del PEC, els consellers van explicar que han viscut de manera molt positiva la seva experiència com a representants de les seves classes al Consell d'Infants. Van traslladar a la sala que ho han viscut amb felicitat, confiança, esforç, creativitat, debat i aportant idees i imaginació.

Per a la resta de companys de la classe també ha estat una experiència positiva, tot i que en alguns cursos els hauria agradat participar més. També van observar que activitats com la gimcana es podrien fer en horari escolar o en cap de setmana, per permetre més participació.

En general, els consellers recomanen l'experiència i veuen en les dificultats que han tingut una oportunitat per créixer personalment i aprendre a arribar de manera col•lectiva a consensos sobre propostes i temes. Els infants calderins creuen que el Consell d'Infants ha de continuar existint.

Sessió amb el Grup impulsor
I, un cop acabada l’Audiència Pública, va començar una nova sessió de treball del Grup Impulsor del PEC, el grup de persones que ha pres un ferm compromís amb el projecte i que està assumint una gran responsabilitat.

La tarda/vespre del 18 de maig va servir per concretar el pla de treball i la metodologia en aquesta fase que s’inicia ara, en què cal analitzar en les conclusions dels diferents grups de discussió i concretar les propostes que es portaran al Fòrum d’Educació.

 

L’ESQUEMA DEL PEC DE SETEMBRE DE 2016 A SETEMBRE DE 2017

1. Preparatius
De setembre a desembre de 2016 l’Ajuntament fa un diagnòstic amb dades objectives del mapa de l’estructura social i del mapa escolar calderí.

2. Presentació
Al gener es fa la presentació a la ciutadania dels objectius i el procés de participació del Projecte Educatiu de Caldes i d’aquí sorgeix:
• La primera llista de persones interessades en formar part del Grup Impulsor
• Els sis temes que preocupen la ciutadania i al voltant dels quals girarà el treball del PEC

  • Ús dels espais públics i equipaments
  • Valors i educació en valors
  • Escola
  • Transició Escola-Treball, oferta formativa postobligatòria i formació permanent
  • Participació i poble educador; entitats i teixit social
  • Oferta educativa de fora l’escola

(Llegiu més sobre la presentació)

3. Elaboració del Mapa de Visions Ciutadanes
O, el que és el mateix, les 20 o 30 propostes d’acció per a la millora de Caldes de Montbui com a vila educadora que es portaran a debat al I Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui del 23 de setembre de 2017.

El Grup Impulsor està sent l’encarregat de concretar aquestes propostes aglutinant el resultat del seu debat (llegiu més sobre la primera i segona trobada de GI) i el debat que estan tenint en grups de discussió de diferents àmbits, fins ara:

• 1. Consell d’Infants
Sessió celebrada el 22 de febrer dedicada al PEC
Gimcana pel PEC del 6 de març

• 2. Consell Escolar Municipal
Sessió dedicada al PEC el 21 de març

• 3. Grup de discussió del teixit associatiu, comercial i empresarial
Sessió dedicada al PEC del 4 de maig

• 4. Grup de discussió de personal tècnic municipal + Audiència Pública + Sessió tècnica
Sessions dedicades al PEC el 18 de maig

A més, el Grup Impulsor també està fent grups de discussió i el procés està obert a crear-ne de nous si fos necessari.

4. Celebració del Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui
Es debatran les propostes definides pel Grup Impulsor i s’establirà, en definitiva, les prioritats i el calendari d’accions municipals per aconseguir l’objectiu del PEC: construir un entorn més educatiu i implicar totes les persones que són partícips de l'educació dels calderins i calderines al llarg de tota la vida i en tots els àmbits de relació del municipi.

Darrera actualització: 30.05.2017 | 07:59