El Consell Escolar Municipal de Caldes de Montbui fa aportacions al Projecte Educatiu

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 13:46

Els assistents van fer la seva contribució en l’elaboració del mapa de visions ciutadanes per al Projecte Educatiu de Caldes

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Caldes de Montbui va dedicar una sessió extraordinària a treballar un mapa de visions ciutadanes que s’inclourà en el document del Projecte Educatiu de Caldes (PEC).

En la sessió d’ahir dimarts, es van fer 6 grups de discussió a partir dels àmbits que es desprenen del buidat per categories que el Grup Impulsor del PEC va fer a partir de les aportacions recollides a la jornada de presentació del mateix PEC:

  1. Ús dels espais púbics i equipaments
  2. Valors i educació en valors
  3. Escola
  4. Transició Escola-Treball, Oferta formativa postobligatòria i formació permanent
  5. Participació, Poble educador, Entitats i teixit social
  6. Oferta educativa de fora l’escola

El mapa de visions ciutadanes té dues finalitats essencials: construir una bona mostra de quines són les principals preocupacions compartides per la ciutadania, i analitzar com es defineixen els principals punts forts i punts febles del poble en l’àmbit educatiu.

La reunió celebrada ahir dimarts forma part de les trobades amb diversos col•lectius socials que s’aniran produint durant aquest any 2017 per recollir necessitats i preocupacions relacionades amb Caldes de Montbui com a poble educador.

Darrera actualització: 30.03.2017 | 17:09

Imatges

En aquesta sessió del Consell Escolar Municipal es van fer grups de treball