Segona trobada del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Caldes de Montbui

Divendres, 17 de març de 2017 a les 13:25

El Grup Impulsor del PEC fa la seva contribució al mapa de visions ciutadanes

Ahir dijous 16 de març al vespre va tenir lloc la segona trobada del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Caldes (PEC). En aquesta segona sessió de treball van participar 24 persones i es va iniciar el treball per contribuir a l’elaboració del mapa de visions ciutadanes.

Durant la primera sessió de treball del Grup Impulsor que havia tingut lloc el passat 28 de febrer, mitjançant una dinàmica participativa, es van fer un mapa de la relació que hi ha entre les diferents categories que havien sortit dels quatre àmbits de treball (Escola, Fora escola, Transició Escola-treball i Formació permanent i Poble Educador) durant els tallers de la Jornada de presentació del PEC.

Segons l’agrupació de categories resultant d’aquesta sessió van sortit vuit grans temes d’interès:
1. Ús dels espais púbics i equipaments
2. Valors i educació en valors
3. Escola
4. Transició Escola-Treball
5. Oferta formativa postobligatòria i formació permanent
6. Participació
7. Poble educador, Entitats i teixit social
8. Oferta educativa de fora l’escola

En la sessió d’aquest dijous va començar la tasca de treball per contribuir a l’elaboració del mapa de visions ciutadanes. Les finalitats d’aquest mapa de visió ciutadanes són:
• Construir una bona mostra de quines són les principals preocupacions compartides per la ciutadania
• Analitzar com es defineixen els principals punts forts i punts febles del poble en l’àmbit educatiu

Aquest mapa de visions ciutadanes s’obté mitjançant:
• Visions sobre el Territori (situació econòmica, demogràfica, cultural, educativa, urbanística, associativa, identitària...)
• Visions sobre l’Educació a la vila (qüestions escolars i “més enllà de l’escola”)
• Visions sobre Participació (experiències, valoracions i motivacions dels agents socials i institucionals en l’àmbit de la participació organitzada)
• Visions sobre el PEC (motivacions, utilitat, àmbits de treball...)

Durant la sessió es van fer tres grups de discussió per recollir, a partir d’una sèrie de preguntes, punts forts, punts febles i propostes en relació a diferents aspectes relacionats amb els tres primers àmbits de treball extrets a partir del resultat de la primera sessió:
• Ús dels espais púbics i equipaments
• Valors i educació en valors
• Escola

També es va fer una dinàmica per tal d’engruixir la participació ciutadana al PEC, en què es van proposar agents claus que caldria incorporar al PEC per contribuir a enriquir el mapa de visions ciutadanes.

Aquest grup impulsor ciutadà del PEC, que està obert a noves incorporacions, s’anirà reunint periòdicament des d’ara i fins a l’estiu, i una de les seves funcions principals serà definir les línies d’actuació principals que s’hauran de debatre en el Fòrum Local d’Educació programat per al dia 23 de setembre de 2017 (de 10 a 14 h, a Les Cases dels Mestres).

Les persones que tinguin interès en formar part d’aquest Grup Impulsor o que vulguin fer arribar suggeriments i propostes relacionats amb el PEC es poden adreçar a la regidoria d’Educació a l’adreça electrònica educacio@caldesdemontbui.cat o al telèfon 938 627 024.

Podeu trobar tota la informació sobre el PEC a www.caldesdemontbui.cat/pec .

Darrera actualització: 20.03.2017 | 09:36