El Grup Impulsor del PEC posa èmfasi en la participació dels joves

Divendres, 21 d'abril de 2017 a les 11:26

La 3a trobada del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Caldes s’ha fet al Toc per acostar el PEC a la població jove i incloure’ls en el procés actual de construcció del «mapa de visions»

Tal i com va recordar ahir Maria Martí, membre del Grup Impulsor des de l’inici, el treball actual del PEC necessita incloure persones vingudes de tots els àmbits, perquè«tothom enriqueix». El lleure i la formació no reglada són dos exemples d’espais que incideixen en la educació i que és interessant que estiguin representats dins el grup impulsor.

La Maria ho explicava des de l’Espai Jove El Toc, que ahir es va convertir en la ubicació de la tercera sessió del Grup per tal d’animar a joves del municipi a afegir-se a la reflexió del «mapa de visions». En aquesta sessió van participar cinc joves implicats en diferents entitats locals.

El Grup Impulsor, que és l’espai de lideratge i aglutinació del PEC, va seguir reflexionant ahir sobre els temes que la població va considerar cabdals durant la primera jornada de participació del PEC, organitzada al gener i oberta a tota la ciutadania.

Recordeu que el Projecte Educatiu de Caldes és un procés de participació ciutadana que té per objectiu establir les accions prioritàries i el camí per convertir el municipi en un espai educador amb la implicació de tots els àmbits socials.

El mapa de visions
Aquest és el nom que rep la fase actual del procés, que consisteix en reflexionar sobre sis temes generals que van sorgir de la primera a la sessió oberta a la ciutadania celebrada el passat el gener i en concretar els punts forts i debilitats i les propostes relacionades amb cada un d’ells.

Aquesta reflexió la porta a terme el Grup Impulsor per una banda, i altres àmbits convidats a fer una sessió de debat, com ara els infants, els sectors del lleure, comerç i empresa, el Consell Escolar Municipal o els tècnics municipals.

El Grup Impulsor aglutinarà tota la reflexió feta en els diferents espais i elaborarà la primera llista de propostes d’acció del PEC, que es portarà al Fòrum d’Educació de setembre perquè tothom que ho vulgui pugui participar en la priorització.

El Grup Impulsor
El Grup impulsor és un grup ciutadà, amb vocació d’aplegar la diversitat social i de sensibilitats de Caldes, atès que des del PEC es concep l’Educació d’una manera integral, que transcendeix la família i l’escola per fer-se des del carrer, des de les entitats, des de l’entorn econòmic local, etc, i al llarg de tota la vida. Continua obert a noves incorporacions de la ciutadania vinguda des de qualsevol àmbit, amb especial interès per agents d’espais no relacionats amb l’educació reglada, que ja està força representada. Si us voleu afegir: Regidoria d’Educació educacio@caldesdemontbui.cat - 938 627 024 www.caldesdemontbui.cat/pec - #educaldes


L’ESQUEMA DEL PEC DE SETEMBRE DE 2016 A SETEMBRE DE 2017

1. Preparatius
De setembre a desembre de 2016 l’Ajuntament fa un diagnòstic amb dades objectives del mapa de l’estructura social i del mapa escolar calderí.

2. Presentació
Al gener es fa la presentació a la ciutadania dels objectius i el procés de participació del Projecte Educatiu de Caldes i d’aquí sorgeix:


La primera llista de persones interessades en formar part del Grup Impulsor


Els sis temes que preocupen la ciutadania i al voltant dels quals girarà el treball del PEC

  • Ús dels espais públics i equipaments
  • Valors i educació en valors
  • Escola
  • Transició Escola-Treball, oferta formativa postobligatòria i formació permanent
  • Participació i poble educador; entitats i teixit social
  • Oferta educativa de fora l’escola

(Llegiu més sobre la presentació)

3. Elaboració del Mapa de Visions Ciutadanes
O, el que és el mateix, les 20 o 30 propostes d’acció per a la millora de Caldes de Montbui com a vila educadora que es portaran a debat al I Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui del 23 de setembre de 2017.

El Grup Impulsor està sent l’encarregat de concretar aquestes propostes aglutinant el resultat del seu debat (llegiu més sobre la primera i segona trobada de GI) i el debat que estan tenint en grups de discussió de diferents àmbits, fins ara:

1. Consell d’Infants
Sessió celebrada el 22 de febrer dedicada al PEC
Gimcana pel PEC del 6 de març

2. Consell Escolar Municipal
Sessió dedicada al PEC el 21 de març

3. Grup de discussió del teixit associatiu, comercial i empresarial
Sessió dedicada al PEC del 4 de maig

4. Grup de discussió de personal tècnic municipal
Sessió dedicada al PEC el 18 de maig

A més, el Grup Impulsor també està fent grups de discussió i el procés està obert a crear-ne de nous si fos necessari.

4. Celebració del Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui


Es debatran les propostes definides pel Grup Impulsor i s’establirà, en definitiva, les prioritats i el calendari d’accions municipals per aconseguir l’objectiu del PEC: construir un entorn més educatiu i implicar totes les persones que són partícips de l'educació dels calderins i calderines al llarg de tota la vida i en tots els àmbits de relació del municipi.

 

Darrera actualització: 24.04.2017 | 08:21