Avisos

 • Llista d'ofertes de feina actualitzades 30 de març de 2020
 • Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Expedient 5339/2019 30 de març de 2020

  Es fa públic que en data 3 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 266/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, mitjançant contracte de relleu i la creació d'una borsa de treball. Exp. 5339/2019.

  El termini de vint dies naturals improrrogables establert per a la presentació d’instàncies per prendre part en aquest procés selectiu, termini que a les bases de la present convocatòria s’estableix que és a partir de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’iniciarà a partir del dia següent de la data d’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, aprovat pel Govern de l'Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret número 463/2020, de 14 de març de 2020, per a la gestió de la crisi sanitària causada pel COVID-19, a la seva Disposició Addicional Tercera, prorrogada mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març de 2020.

  Per tant, el primer dia habilitat per a la de presentació de sol·licituds serà el dia 13 d'abril de 2020 i l'últim el dia 2 de maig de 2020, sense perjudici d'una nova pròrroga que es pugui acordar, per la qual cosa s’anunciarien en aquesta mateixa web les noves dates.

  Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de   sol·licitud general   en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

 • Procés selectiu d'una plaça de cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Expedient 3349/2019 30 de març de 2020

  Es fa públic que en data 6 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 297/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mijançant un contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Exp. 3349/2019.

  El termini de vint dies naturals improrrogables establert per a la presentació d’instàncies per prendre part en aquest procés selectiu, termini que a les bases de la present convocatòria s’estableix que és a partir de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’iniciarà a partir del dia següent de la data d’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, aprovat pel Govern de l'Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret número 463/2020, de 14 de març de 2020, per a la gestió de la crisi sanitària causada pel COVID-19, a la seva Disposició Addicional Tercera, prorrogada mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març de 2020.

  Per tant, el primer dia habilitat per a la de presentació de sol·licituds serà el dia 13 d'abril de 2020 i l'últim el dia 2 de maig de 2020, sense perjudici d'una nova pròrroga que es pugui acordar, per la qual cosa s’anunciarien en aquesta mateixa web les noves dates.

  Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de   sol·licitud general   en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

 • Informació de Servei:l’atenció al part i les urgències d'obstetrícia de l’Hospital de Mollet s’atendran a la Mútua Granollers 30 de març de 2020

  A partir d’avui, l’atenció al part i les urgències d’obstetrícia de l’Hospital de Mollet seran ateses a la Mútua Granollers, situada a la plaça de Pau Casals, s/n de Granollers. T. 93 860 01 56

 • Procés selectiu de tres places de professor/a d'adults i la creació d'una borsa de treball. Exp. 732/2020 30 de març de 2020

  Es fa públic que en data 6 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 301/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, de tres places de professor/a d'adults i la creació d'una borsa de treball. Exp. 732/2020.

  El termini de vint dies naturals improrrogables establert per a la presentació d’instàncies per prendre part en aquest procés selectiu, termini que a les bases de la present convocatòria s’estableix que és a partir de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’iniciarà a partir del dia següent de la data d’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, aprovat pel Govern de l'Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret número 463/2020, de 14 de març de 2020, per a la gestió de la crisi sanitària causada pel COVID-19, a la seva Disposició Addicional Tercera, prorrogada mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març de 2020.

  Per tant, el primer dia habilitat per a la de presentació de sol·licituds serà el dia 13 d'abril de 2020 i l'últim el dia 2 de maig de 2020, sense perjudici d'una nova pròrroga que es pugui acordar, per la qual cosa s’anunciarien en aquesta mateixa web les noves dates.

  Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

 • Tràmits del Servei d'Ocupació Contacteu amb el Servei d’Ocupació 27 de març de 2020

  Les persones que necessitin contactar i/o fer consultes al Servei d’Ocupació poden fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic borsadetreball@caldesdemontbui.cat;clubfeina@caldesdemontbui.cat;clubfeina16@caldesdemontbui.cat;i pfo@caldesdemontbui.cat

 • Imatge dels tràmits que ofereix el Servei d'Empresa Servei d’Empresa i suport a l’emprenedoria 27 de març de 2020

  Les persones que necessitin contactar i/o fer consultes al Servei d’Empresa i de suport a les persones emprenedores poden fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic serveiempresa@caldesdemontbui.cat

 • T’has quedat a l’atur? El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament et pot ajudar 27 de març de 2020

  El Servei d’Ocupació recomana a les persones que s’hagin quedat a l’atur que s’inscriguin com a demandants d’ocupació al SOC i si cal demanin prestació o subsidi. Més informació als canals habituals d’informació de l’Ajuntament i La Piqueta T. 93 862 70 25

 • Consells de seguretat per a la gent gran: A l’hora de treure diners, estigueu alerta! 27 de març de 2020

  La Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra ha emès uns consells de seguretat per tenir en compte quan es va al caixer i a l’oficina bancària. Consulteu-los als canals habituals d’informació de l’Ajuntament i per qualsevol emergència truqueu al 112

 • Si ets un comerç de Caldes, suma’t a la iniciativa “T’ho portem a casa” 27 de març de 2020

  L’Ajuntament posa en marxa la iniciativa «T’ho portem a casa» adreçada al petit comerç local centrada en el repartiment a domicili de la mà de Passo de Cuinar i que també ofereix ajuda en la venda de productes en línia . Més informació a La Piqueta: A/e. lapiqueta@caldesdemontbui.cat

 • Si ets un comerç de Caldes, suma’t a la iniciativa “T’ho portem a casa” 27 de març de 2020

  L’Ajuntament posa en marxa la iniciativa «T’ho portem a casa» adreçada al petit comerç local centrada en el repartiment a domicili de la mà de Passo de Cuinar i que també ofereix ajuda en la venda de productes en línia . Més informació a La Piqueta: A/e. lapiqueta@caldesdemontbui.cat

 • Recomanacions de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 26 de març de 2020

  L’Agència Catalana de Consum ha editat uns vídeos amb informació per garantir un consum responsable. Si aquests dies heu patit cancel·lacions o teniu dubtes sobre contractació de serveis, pagament de quotes, etc, consulteu-los als canals habituals d’informació de l’Ajuntament o a l’enllaç

 • Servei de Mediació durant el confinament El Servei de Mediació de l’Ajuntament continua actiu durant el confinament 25 de març de 2020

  Contacteu amb el Servei de Mediació si teniu algun conflicte de convivència durant aquests dies de confinament. Envieu-nos els vostres consells i els farem arribar a la ciutadania perquè entre totes i tots ens ajudem. T. 665 80 49 56 i A/e. mediacio@caldesdemontbui.cat

 • Petició a la ciutadania sobre la gestió de residus durant el confinament Mesures a la via pública en relació amb el Covid-19 23 de març de 2020

  L’Empresa Gestió Municipal de Serveis SA en relació amb el Covid-19 ha pres una sèrie de mesures especials que podeu consultar als canals habituals d’informació de l’Ajuntament i demana la màxima col·laboració en la gestió de residus.

 • Contactes del Servei d’Empresa i de suport a les persones emprenedores i del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 23 de març de 2020

  Les persones que necessitin contactar i/o fer consultes al Servei d’Ocupació i al Servei d’Empresa i de suport a les persones emprenedores poden fer-ho a través dels contactes detallats als canals habituals d’informació de l’Ajuntament.

 • El termini per demanar la bonificació de la taxa de deixalles queda suspès i es reprendrà un cop finalitzat l’estat d’alarma 23 de març de 2020

  El termini previst per presentar la bonificació de la taxa de deixalles, atenent el RD 463/2020, queda suspès i interromput. Els 15 dies que faltaven per acabar el període de voluntària, es reprendran un cop finalitzat l’estat d’alarma

 • Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19 23 de març de 2020

  El certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma està disponible al web del Departament d’Interior. També us el podeu descarregar a caldesdemontbui.cat/coronavirus

 • Informació sobre els serveis d’atenció a dones en l’estat de confinament 23 de març de 2020

  Si aquests dies de confinament sentiu que casa vostra deixa de ser un espai segur per a vosaltres o els vostres fills i filles, truqueu al 900900120 o al 112. L’Ajuntament també recorda que e l Servei d’Assessoria Jurídica us atendrà per via telefònica al T. 93 865 54 20

 • Ajornada la preinscripció escolar 20 de març de 2020

  El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscipció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.

 • Informació sobre la prestació dels serveis essencials a Jutjats de Pau i agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau 20 de març de 2020

  El Departament de Justícia estableix una dotació d’1 funcionari/ària de qualsevol cos per als Jutjats de Pau i garanteix els següents serveis essencials: expedició de llicències d’enterrament, matrimonis en risc de mort i inscripcions de naixement en termini peremptori.

 • StopCovid19Cat, la nova app per detectar la Covid-19 a Catalunya 19 de març de 2020

  La ciutadania es podrà descarregar l’app i, després d’un senzill procés d’acreditació, controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensionar els serveis sanitaris.

 • Imatge del cartell amb les modificacions Els desplaçaments permesos en cotxe s’hauran de fer individualment 19 de març de 2020

  El Govern de l’Estat ha decretat que la circulació permesa s’haurà de realitzar de manera individual. Excepcions: acompanyament de persones amb discapacitat, menors d’edat, persones grans o que hi hagi una causa justificada. L’incompliment implica sancions econòmiques.

 • Heu de recollir medicaments a la farmàcia ambulatòria de l’Hospital de Mollet? Truqueu al 93 576 03 38 18 de març de 2020

  Les persones que hagin de recollir medicaments a la farmàcia ambulatòria de l’Hospital de Mollet cal que, abans d’anar-hi, truquin al T. 93 576 03 38 i us indicaran com fer-ho.

 • Coronavirus: Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic 18 de març de 2020

  La recomanació per a establiments del sectors alimentari oberts al públics és seguir les normes generals de seguretat alimentària. També cal tenir en compte unes recomanacions específiques que podeu consultar als canals habituals de comunicació i de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària

 • Avís sobre les beques de menjador Avís a famílies usuàries d’ajuts de menjador 18 de març de 2020

  La Generalitat activarà targetes moneder per garantir beques menjador i per a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb àpat. Un cop organitzat el sistema de lliurament de les targetes, contactarem amb cada família calderina usuària.

Darrera actualització: 12.07.2017 | 09:43
Darrera actualització: 12.07.2017 | 09:43