Policia Local

Prefectura de la Policia local

Activitats: les pròpies del cos definides en la Llei 16/91 de les Policies Locals i Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.

Altres: Activitats de vigilància del medi ambient i de les activitats a la via pública.