Tràmits

Telèfon
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables
Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal
Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Convocatòries de personal de l'Ajuntament
Declaració responsable d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Denúncia mediambiental (incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.) o urbanística
Denúncia sanitària
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució de fiances o dipòsits
Difusió de les activitats de les entitats locals als mitjans de comunicació
Domiciliació d'impostos i taxes municipals
Duplicat de rebut o d'avís de pagament de tribut
Endós de factures i/o certificacions d'obra
Exercici dels drets del Reglament General de Protecció de Dades
Expedició de certificats, còpies o duplicats
Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics
Gestions sobre drets funeraris
Inclusió a la bonificació de la zona blava de vehicles d'empresa amb conductors habituals empadronats al municipi
Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de la Generalitat de Catalunya (pre-tràmit)
Informe Intern d'Idoneïtat (III) 93 865 55 99
Darrera actualització: 22.07.2020 | 13:16
Darrera actualització: 22.07.2020 | 13:16