Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del mes de maig de 2017

Dijous, 18 de maig de 2017 a les 09:21

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que es farà el dia 22 de maig de 2017, a les 8 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de la Font del Lleó, núm. 11, amb l’ordre del dia següent:

Únic. Acceptar la renúncia presentada per ROGASA Construcciones y Contratas SAU i requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè presenti la documentació per a l'adjudicació del contracte de les obres «Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I.», expedient 481/2017.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 18.05.2017 | 09:21