Ajuts econòmics per a estudiants que cursin el Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 12:31

L’Ajuntament informa que el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar. Consulteu-les als canals habituals de comunicació

El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 29 d’octubre, va acordar aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts econòmics per a estudiants que cursin els Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar.

L’expedient es sotmet a exposició pública durant un termini de 20 dies per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin pertinent. També podeu consultar les bases en els documents adjunts.

Un cop estigui aprovada la convocatòria l’Ajuntament informarà del període per presentar les sol·licituds corresponents.

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@insmanolohugue

#termalisme

Darrera actualització: 19.11.2020 | 12:34