Nova regulació en la tramitació de la bonificació de la taxa de deixalles

Dijous, 2 de gener de 2020 a les 08:00

A partir de l’1 de gener l’Ajuntament aplicarà la nova regulació en la tramitació de la bonificació de la taxa de deixalles. Consulteu les novetats als canals habituals d’informació de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el passat 31 d’octubre va aprovar la modificació de les ordenances, entre les quals hi ha la taxa per recollida, transport, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. Aquesta aprovació inclou una sèrie de canvis que es recullen a l’article 6 de l’ordenança i entre els quals destaquen els següents:

  • El nou redactat contempla dues tarifes: la tarifa sense recollida selectiva acreditada i la tarifa reduïda per recollida selectiva.

  • Els habitatges que disposen d’una reducció aprovada durant l’any 2019 pels òrgans corresponents se’ls aplicarà el percentatge de reducció de la tarifa que es va aplicar l’any 2019. La reducció pot oscil·lar entre l'1 i el 20 %. No serà necessari sol·licitar de nou l’aplicació de la reducció excepte en els casos de modificació del tipus de recollida realitzada.

  • Els habitatges que no disposin d’una reducció aprovada, els seus propietaris poden demanar l’aplicació de la reducció de la tarifa o si és el cas incrementar-la mitjançant la presentació d’una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. El termini per presentar-la és de l’1 de gener al 31 de març i la metodologia per obtenir-la és la mateixa que fins ara i que es pot consultar a l’apartat de tràmits del web de l’Ajuntament.

  • Els habitatges amb tarifa reduïda hauran de permetre la inspecció, en qualsevol moment, per acreditar que els requisits que van originar la reducció se segueixen complint. En cas contrari, la reducció podrà ser modificada en base als requisits que sí que s’acompleixin en base a la inspecció tècnica, o, fins i tot, anul·lada. El fet de no permetre la inspecció serà motiu per a l’eliminació de la reducció aplicada.

Més informació a l’apartat de tràmits del web de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 03.01.2020 | 09:00