Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical - Exp.7076/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 16 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 542/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018.

Bases i convocatòria

Darrera actualització: 23.11.2018 | 11:31