Convocatòria per promoció interna d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, cap de govern obert i transparència - Exp.6994/2018

Dijous, 3 de gener de 2019 a les 10:30

Es fa públic que en data 26 de novembre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 728/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per promoció interna de la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana, cap de govern obert i transparència - Exp.6994/2018.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 2 de gener de 2019 al  dia 29 de gener de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Decret esmena bases i convocatòria

Decret llista admesos i exclosos

Darrera actualització: 16.07.2019 | 14:13