Trobada del grup de seguiment del Pacte per la Mobilitat

Dijous, 13 de desembre de 2018 a les 00:00

La primera trobada del grup ciutadà de seguiment del Pacte per la Mobilitat Sostenible de Caldes aplega una quinzena de persones entre representants de col·lectius i particulars

Flexible i obert en tot moment a la participació de més persones, el grup de seguiment es va crear el desembre del 2017 per fomentar el debat i la participació ciutadana per treballar un model de mobilitat sostenible, més integrador i segur, i fer un seguiment de les accions que recull l’Estudi de Mobilitat Urbana, un projecte - redactat amb la participació de la ciutadania i aprovat per unanimitat del ple municipal la tardor del 2017- dissenyat per ordenar, repensar, reflexionar i impulsar una mobilitat sostenible al municipi que possibiliti la construcció d’un espai públic net, segur i confortable.

En aquesta primera trobada, precedida per una exposició del regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, Jaume Mauri, sobre el punt en què es troba l’Estudi de Mobilitat de Caldes, la quinzena de participants van fer aportacions sobre les propostes de la campanya de sensibilització que es vol portar a terme i sobre els objectius i les accions que s’estan realitzant en els diferents àmbits de l’Estudi de Mobilitat: Seguretat, Mobilitat a peu, Ús de la bicicleta, Transport Públic, Vehicle Privat, Aparcaments, Distribució de mercaderies i regulació de les zones de càrrega i descàrrega, Salut i qualitat de vida, Sostenibilitat i Desenvolupament de l’EMU.

Algunes de les aportacions del grup ciutadà de seguiment giren al voltant de la necessitat de diferenciar els espais de calçada i vorera a les zones de plataforma única, de regular l’ús de patinets elèctrics que circulen per les voreres amb el perill que això suposa, o de disposar d’aparcaments més segurs per a bicicletes. Sobre el projecte de connexió dels barris perifèrics amb el nucli urbà, es demana que es tingui en compte els desnivells existents en els camins actuals per tal de suavitzar-los i evitar que això sigui un obstacle a l’hora de transitar-los a peu o en bicicleta. Finalment, el grup ciutadà de seguiment considera important que es faci pedagogia sobre la mobilitat sostenible com una nova manera de moure’ns.

Pacte per la mobilitat

La creació del grup ciutadà de seguiment i la campanya d’adhesions al Pacte són algunes de les accions que contempla l’Estudi de Mobilitat, i tenen la finalitat d’incorporar la ciutadania i empoderar-la en un projecte que ha de ser de poble. Tant la campanya d’adhesions al pacte com el grup de seguiment es va impulsar el desembre de 2017 convidant a la ciutadania a formar-ne part i/o a adherir als principis i objectius del pacte, tant a títol individual com a través d’entitats, comerços o altres col·lectius.

En dos mesos el Pacte va rebre 76 adhesions, i el grup de seguiment 19 inscripcions.

Tot i que les convocatòries del grup de seguiment seran sempre públiques i obertes, les persones o col·lectius que volguin més informació i/o formalitzar la seva inscripció al grup ciutadà de seguiment poden fer-ho contactant amb l’Ajuntament al Telèfon 93.862.70.23 o enviant un correu a l’adreça sterritorials@caldesdemontbui.cat

A banda de la implicació més directe en el Pacte per la mobilitat, la ciutadania que vulgui comunicar dubtes, incidències o suggeriments relacionats amb la mobilitat pot adreçar-se a www.caldesdemontbui.cat/mobilitat i/o a http://viapublica.caldesdemontbui.cat

 

Darrera actualització: 13.12.2018 | 09:31

Imatges

Trobada Grup Seguiment Pacte Mobilitat