Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi de la Covid-19.

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 11:28

S’obre la convocatòria per demanar la prestació d’un ajut extraordinari per un import de 200 euros per facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Termini: del 30 d’abril fins a exhaurir els fons. Tràmit disponible a http://tramits.gencat.cat

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19

A qui va dirigit

A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

  • Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

  • Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.

  • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

Sol·licituds

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic i es resoldran per ordre cronològic de presentació.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i hi ha un formulari específic de la convocatòria que és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Terminis

El termini per sol·licitar la prestació és del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

Consulteu els requisits i altres informacions en el document adjunt o al web de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu les preguntes freqüents sobre la prestació extraordinària.

Més informació al 012 (de dilluns a diumenge de 8 h a 22 h) o al 93 519 39 43 (laborables de 9 h a 15 h).

treballiaferssocials.gencat.cat/ajuturgencia

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@gencat

#Coronavirus

#COVID19

#quedatacasa

#JoActuo

Darrera actualització: 05.05.2020 | 13:31